Audiologische centra Koninklijke Kentalis

ZOC Zoetermeer Audiologisch centrum Den Haag Audiocabine Den Haag
  • ZOC Zoetermeer
  • Audiologisch centrum Den Haag
  • Audiocabine Den Haag

OpdrachtgeverKoninklijke Kentalis

VakgebiedenBouwfysica en akoestiek

Type gebouwenZorg

OmvangVariërend

Periode2009 - 2014

MedewerkersMark van der Bijll, Martijn van Winkelen

Al geruime tijd adviseert ZRi bij diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten van Koninklijke Kentalis. De organisatie, die ondersteuning biedt aan mensen met een zintuiglijke en soms psychische beperking, behoeft gebouwen die de specifieke gebouwfunctie ondersteunen. De gebouwen moeten dus zodanig zijn ingericht, dat audiologische metingen goed kunnen worden uitgevoerd, cliënten zo comfortabel mogelijk erin kunnen verblijven, goed kunnen worden behandeld en bijvoorbeeld hun restgehoor goed kunnen benutten.

Om dit te realiseren, adviseert ZRi over verschillende onderwerpen, waaronder akoestiek. Voor mensen met een gehoorbeperking is een aangepaste akoestiek essentieel bij het communiceren. In deze audiologiche centra is een akoestisch optimaal klimaat vereist, zowel voor de audiologische onderzoeken als voor het akoestische comfort van de cliënten.

Lees meer >