Isala Klinieken - Zwolle

Foto: Remco van Blokland (via Alberts en Van Huut Architecten) Foto: Remco van Blokland (via Alberts en Van Huut Architecten) Foto: Remco van Blokland (via Alberts en Van Huut Architecten) Foto: Remco van Blokland (via Alberts en Van Huut Architecten)
  • Foto: Remco van Blokland (via Alberts en Van Huut Architecten)
  • Foto: Remco van Blokland (via Alberts en Van Huut Architecten)
  • Foto: Remco van Blokland (via Alberts en Van Huut Architecten)
  • Foto: Remco van Blokland (via Alberts en Van Huut Architecten)

OpdrachtgeverAMI (Architecten Maatschap Isala)

VakgebiedenBouwfysica en akoestiek
Brandveiligheid
Haalbaarheidsstudies
Programma's van eisen

Type gebouwenZorg

Omvangcirca 96.000 m2 BVO

Periode2004 - 2013

MedewerkersPieter Schepman

Bij de nieuwbouw van dit ziekenhuis heeft ZRi het technisch programma van eisen opgesteld en afgestemd met gebruikers en opdrachtgever. Daarnaast hebben we uitvoerig geadviseerd over bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Hiermee is het ontwerp afgestemd op de wettelijke eisen en de verdere verlangens van de opdrachtgever.

Het advies betrof bijvoorbeeld daglichttoetreding, dat voor comfort en herstel van patiënten erg belangrijk is. Of akoestische onderwerpen als geluidisolatie, geluidwering en ruimte-akoestiek. Daarnaast hebben we de nodige aandacht besteed aan rookafvoer in de atria, zodat de brandweer veilig te werk kan gaan, en patiënten en ziekenhuismedewerkers veilig de gebouwen kunnen ontvluchten. Ook hebben we CFD-berekeningen uitgevoerd om aan te tonen dat de geplande parkeergarage voldeed aan brandveiligheidseisen omtrent rook.

Lees meer >