Jeroen Bosch Ziekenhuis - Den Bosch

Foto: EGM architecten Foto: EGM architecten Foto: EGM architecten Foto: EGM architecten
  • Foto: EGM architecten
  • Foto: EGM architecten
  • Foto: EGM architecten
  • Foto: EGM architecten

OpdrachtgeverJeroen Bosch Ziekenhuis

VakgebiedenAanbesteden en contracteren

Type gebouwenZorg

Omvangcirca 100.000 m2 BVO

Periode2006 - 2007

MedewerkersJaco de Bruijn, Hans van Zanten

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft meerdere locaties in Den Bosch samengebracht in één vestiging. Hiervoor zijn vier nieuwe gebouwdelen gerealiseerd, die middels gangen en bruggen verbonden zijn met elkaar en met het Willem Alexandergebouw, dat al bestond vóór de nieuwbouw. Naast nieuwbouw is renovatie ook deel geweest van het project: sloop en asbestsanering waren nodig bij delen van het Willem Alexandergebouw.

ZRi heeft eerst geadviseerd over de bouworganisatiestrategie van het project. Zo omvat de opdracht voor de installateurs niet alleen de uitvoering, maar ook een tienjarige onderhoudsverplichting met een optionele verlenging van vijf jaar. Deze bouworganisatiestrategie heeft meerdere positieve gevolgen gehad voor het project. Na te hebben geadviseerd over de bouworganisatiestrategie heeft ZRi de opdrachten aanbesteed voor uitvoering en onderhoud voor de percelen bouwkunde, elektrotechniek, transportinstallaties en werktuigbouwkunde.

Lees meer >

Afbeeldingen: EGM architecten.