Reinier de Graaf Gasthuis - Delft

Impressie: EGM Architecten Impressie: EGM Architecten Impressie: EGM Architecten Impressie: EGM Architecten
  • Impressie: EGM Architecten
  • Impressie: EGM Architecten
  • Impressie: EGM Architecten
  • Impressie: EGM Architecten

OpdrachtgeverReinier de Graaf Groep

VakgebiedenAanbesteden en contracteren

Type gebouwenZorg

Omvangcirca 56.500 m2 BVO

Periode2008 - 2015

MedewerkersArnold Groeneveld, Hans van Zanten

Voor de nieuwbouw van het Reinier de Graaf Gasthuis heeft ZRi geadviseerd over de organisatie van het project. ZRi heeft de aanbestedingen uitgevoerd en daaraan voorafgaand een marktconsultatie verzorgd. Bij dit ziekenhuis heeft de opdrachtgever als doelstelling om vroegtijdig prijs- en planningszekerheid te bereiken, faalkosten te beperken en te focussen op kwaliteit. Om deze doelen te bereiken, hebben de opdrachtgever en ZRi gekozen om de uitvoerende partijen te betrekken bij de start van de bestekfase. Als één consortium zorgen ze ervoor dat het ontwerp wordt uitgewerkt binnen de overeengekomen kaders van bijvoorbeeld prijs en kwaliteit. Pas als de bestekstukken goed zijn afgerond, krijgt het consortium de aannemingsopdracht. 

Lees meer >

Afbeeldingen: EGM architecten.