Ziekenhuis Bernhoven - Uden

Foto: de Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs Foto: de Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs Impressie: de Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs Impressie: de Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs
  • Foto: de Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs
  • Foto: de Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs
  • Impressie: de Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs
  • Impressie: de Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs

OpdrachtgeverZiekenhuis Bernhoven

VakgebiedenAanbesteden en contracteren

Type gebouwenZorg

Omvangcirca 50.000 m2 BVO

Periode2007 - 2012

MedewerkersArnold Groeneveld, Hans van Zanten

Voor ieder project is het belangrijk dat de meest geschikte partijen worden gevonden. Het is essentieel dat de samenwerking tussen deze partijen optimaal is. Er zijn meerdere manieren om deze samenwerking te organiseren, en afhankelijk van het specifieke project past de ene manier beter dan de ander. ZRi heeft hierover geadviseerd bij de nieuwbouw van ziekenhuis Bernhoven. Voorafgaand is deze bouworganisatiestrategie voorgelegd aan de markt. 

Daarnaast heeft ZRi de aanbestedingsprocedures uitgevoerd. Hiervoor heeft ZRi diverse documenten opgesteld, waarin de selectieprocedures en vervolgfasen staan beschreven. Ten slotte heeft ZRi in de ontwerpfase een bijdrage geleverd aan de invulling van de projectorganisatie, contractbewaking, en het opstellen van het projectplan en het contract voor de realisatiefase.

Lees meer >