Vakgebieden

Onze adviezen betreffen zowel techniek als het bouwproces. Via de kolom aan de linkerkant van deze pagina en de opsomming hieronder kunt u meer informatie vinden over elk van onze adviesdisciplines. Binnen een project kunnen we over al deze onderwerpen adviseren.

Aanbesteden en contracteren
Bouwfysica en akoestiek
Brandveiligheid
Duurzaamheid en energie
Duurzame installaties
Haalbaarheidsstudies
Programma's van eisen
Projectmanagement

Bouwcommissioning