Aanbesteden en contracteren

Welke partij is het best gekwalificeerd voor mijn opdracht? Hoe selecteer ik het aanbod met de beste prijs-kwaliteitverhouding? De antwoorden op deze vragen zijn afhankelijk van veel factoren. ZRi ondersteunt opdrachtgevers bij het vinden van de juiste antwoorden.

ZRi ziet een aanbestedingsprocedure als een middel om de juiste match tussen vraag en aanbod tot stand te brengen en niet als een doel op zich. Door onze grondige technische kennis zijn wij in staat technisch inhoudelijk de juiste vragen te stellen en de mogelijke antwoorden inhoudelijk te wegen. Daarnaast zijn wij natuurlijk ook op de hoogte van de (inter)nationale wet- en regelgeving en jurisprudentie. Die combinatie leidt tot een resultaat dat zowel recht- als doelmatig is. Hierin zijn wij ervaren deskundigen, bij zowel relatief kleine als grote en complexe projecten.

De bouworganisatiestrategie bepaalt de aard en omvang van de aan te besteden opdracht en het projectmanagement. Ook blijkt hieruit de verdeling van taken en verantwoordelijk-heden. Een voorbeeld is ‘Design, Build & Maintain', waarin de opdrachtnemer zowel ontwerp, uitvoering als onderhoud voor rekening neemt.

De beste bouworganisatiestrategie voor een project is afhankelijk van externe factoren zoals marktomstandigheden en wet- en regelgeving, van interne factoren, zoals het beleid van de betreffende opdrachtgever, en van projectspecifieke factoren. Middels een door ZRi ontwikkelde keuzemethodiek helpen wij opdrachtgevers om de beste strategie te bepalen.

ZRi verzorgt doorlopend aanbestedingen voor bijvoorbeeld gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen. Log in om onze actuele aanbestedingen in te zien.

Zie ook haalbaarheidsstudies, programma's van eisen en projectmanagement.

Meer informatie:

Voor meer informatie over ons aanbestedingsadvies kunt u contact opnemen met Arnold Groeneveld. Zie de volgende projecten voor voorbeelden van onze werkzaamheden op het gebied van aanbesteden en contracteren: