Bouwcommissioning

Als bestuurder, investeerder, financier of toekomstige gebruiker staat u wellicht voor de complexe vraag om de risico’s van een bouwproject te beheersen. Voor elke fase van het bouwproject moet u voorstellen beoordelen en besluiten nemen. Elk besluit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de kwaliteit, de kosten en/of de planning.

Dit speelt des te meer in een projectomgeving met weinig maatschappelijk draagvlak voor de bouwopgave of waar sprake is van grote politieke of financiële belangen. In een dergelijke complexe projectomgeving kunnen kleine fouten grote gevolgen hebben. Hierbij kunt u er zeker van zijn dat de buitenwereld geïnteresseerd is in de oorzaak van dergelijke ontsporingen. Genoeg redenen dus om in een bouwopgave extra aandacht te geven aan een zorgvuldige, achteraf goed gedocumenteerde en te verantwoorden besluitvorming.

Middels bouwcommissioning kunt u meer zicht krijgen op de risico’s (en de beheersing daarvan) van een bouwproject. BCxN (Bouwcommissioning Nederland), een samenwerkingsverband tussen Aronsohn, Deerns en ZRi, is de partij die u hierbij kan helpen. 

Wat is bouwcommissioning?

Bouwcommissioning is het proces van gestructureerde en gedocumenteerde periodieke toetsing van het ontwerp en/of het realisatieproces van een bouwwerk aan de gestelde eisen. Het is een onafhankelijk instrument om in grote complexe bouwprojecten meer grip te krijgen op kwaliteit, kosten en tijd.

Bouwcommissioning Nederland kijkt zowel naar de procesmatige als naar de bouwkundige en installatietechnische aspecten van projecten. Commissioning leidt tot reductie van risico's, faalkosten en meerwerk in het gehele bouwproces en biedt een gestructureerde vastlegging van de kritieke momenten gedurende het ontwerp- en uitvoeringsproces.

De controlefunctie van de commissioner heeft veel overeenkomsten met de rol van een externe accountant bij de totstandkoming van bijvoorbeeld de jaarrekening: controleren, toetsen en rapporteren aan het bevoegd gezag.

Neem contact op met Martijn van Winkelen of bezoekt u de website van BCxN (www.bcxn.nl) voor meer informatie over de dienstverlening.