Bouwfysica en akoestiek

Mensen voelen zich prettig in een gebouw waarin een goed bouwfysisch en akoestisch klimaat is gerealiseerd. Onder meer voldoende daglicht, een comfortabel binnenklimaat, een goede akoestiek en luchtkwaliteit spelen hierbij een belangrijke rol.

Onze expertise omvat bouwfysica in de breedste zin van het woord. Wij adviseren regelmatig over aspecten als stedenbouwfysica, daglichttoetreding, luchtkwaliteit, vocht en thermische behaaglijkheid. Daarbij is onze kennis over akoestiek zeer breed, van verkeerslawaai, industrielawaai, geluidwering van de gevel, interne lucht- en contactgeluidisolatie, ruimteakoestiek tot trillingen.

Al sinds de oprichting van het bureau adviseren wij op dit gebied bij de nieuwbouw en renovatie van diverse gebouwen, zoals ziekenhuizen, scholen, musea, kantoren, woningen en bioscopen. In de initiatieffase ondersteunen wij opdrachtgevers met het formuleren van bouwfysische en akoestische eisen. In de ontwerpfase zorgen wij ervoor dat die eisen op een goede manier in het ontwerp worden verwerkt. Daarnaast bepalen wij in overleg de benodigde bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. Ten slotte leggen wij al onze adviezen vast in de contractdocumenten, zodat de aannemers weten met welke bouwfysische en akoestische aspecten zij rekening moeten houden.

Voor ons advies gebruiken wij diverse rekenmodellen en simulaties. In de uitvoerings- en opleveringsfase controleren wij bouwfysische en akoestische onderdelen door middel van onder meer metingen van temperatuur, luchtvochtigheid en CO2, verlichtingssterkte, ventilatiedebieten, thermografische opnamen en geluidmetingen. Zo sluit ons deskundige advies altijd aan op de wensen van de opdrachtgever.

Zie ook brandveiligheid, duurzaamheid en energie en duurzame installaties.

Meer informatie:

Voor meer informatie over ons advies over bouwfysica en akoestiek kunt u contact opnemen met Pieter Schepman. Zie voor voorbeelden van ons bouwfysische en akoestische advies: