Brandveiligheid

Mensen moeten in geval van brand een gebouw tijdig, veilig en geordend kunnen ontvluchten. Daarnaast moet een brand beheersbaar blijven: de schade dient te worden beperkt en er moet tijdig kunnen worden geblust. Om dit mogelijk te maken, is een helder brandveiligheidsconcept noodzakelijk. Dit concept is gebaseerd op de eisen van wet en brandweer en omvat meerdere zaken, waaronder vluchtroutes, rookafvoer, luchttoevoer en meldinstallaties. Wij stellen deze brandveiligheids-concepten op en controleren ontwerp, uitvoering en oplevering.

Er is geen vaste verzameling brandveiligheidsmaatregelen die op ieder gebouw kan worden toegepast. De vorm en functies van een gebouw vragen vaak om maatwerk. Gebruikelijke maatregelen blijken dan niet altijd optimaal. In dat geval zijn gelijkwaardige oplossingen nodig: voorzieningen die niet per se worden voorgeschreven door de wet, maar waarmee het doel van de wet (en dus het beoogde veiligheidsniveau) wordt bereikt. Wij hebben veel ervaring met gelijkwaardige oplossingen. Veelal horen hierbij zichtlengte-, rook- en warmteafvoer-, CFD- en vuurbelastingberekeningen en verschillende blussystemen, zoals sprinklerinstallaties.

Bij elk project zijn de contacten met gemeente en brandweer uiterst belangrijk. Zeker wanneer het gaat om complexe projecten met gelijkwaardige oplossingen. Wij onderhouden deze contacten met gemeente en brandweer en stellen de benodigde rapportages op. Onze adviseurs zijn bekend met de regelgeving en stemmen elk brandveiligheidsconcept af op de uitgangspunten van wet en brandweer. Onze adviezen worden in diverse gebouwen toegepast - van kleine monumenten tot grote complexen zoals ziekenhuizen - en tijdens verschillende projectfasen, van ontwerp tot bouwaanvraag tot uitvoering. Daarnaast inspecteren wij ook de brandveiligheid in bestaande gebouwen.

Zie ook bouwfysica en akoestiek, duurzaamheid en energie en duurzame installaties.

Meer informatie:

Voor meer informatie over ons brandveiligheidsadvies kunt u contact opnemen met Martijn van Winkelen. Zie voor voorbeelden van ons brandveiligheidsadvies: