Duurzaamheid en energie

Klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor onze leefomgeving. Alle reden om verantwoord om te gaan met het milieu. Naast dit maatschappelijke belang heeft duurzaamheid ook voor opdrachtgevers zelf een duidelijke meerwaarde: een duurzaam gebouw heeft een hogere marktwaarde, een lager energieverbruik en zorgt voor een omgeving waarin mensen beter presteren.

Wij adviseren bij nieuwbouw en renovaties over duurzaam en energiebewust bouwen. Bijvoorbeeld bij het formuleren van de duurzaamheidsambitie en het uitwerken en toetsen daarvan tijdens ontwerp en uitvoering. Daarnaast geven wij advies over de financiering van duurzame investeringen. In de ontwerpfase ontwikkelen wij een integraal energieconcept waarmee de duurzaamheidsambitie wordt waargemaakt. Ook adviseren wij over de duurzaamheid van bestaande gebouwen. Wij kunnen gedetailleerd in beeld brengen hoe duurzaam een gebouw presteert, en hoe dit te verbeteren is.

Wij hanteren verschillende methoden om de duurzaamheid van ontwerp en gebouw meetbaar te maken, zoals BREEAM-NL en GPR Gebouw. Dit geldt voor zowel nieuwbouw en renovaties als bestaande bouw. Onze gecertificeerde experts en assessoren verzorgen de bijbehorende certificatietrajecten. Daarnaast beoordelen wij de energieprestaties en toetsen wij of wordt gebouwd conform de uitgangspunten van de EPC-berekening. Zo kunnen wij waarborgen dat een gebouw bij oplevering niet alleen op papier, maar ook in werkelijkheid duurzaam is en kunnen wij het wettelijk verplichte energielabel verstrekken.

Zie ook bouwfysica en akoestiek, brandveiligheid en duurzame installaties

Meer informatie:

Voor meer informatie over duurzaamheid en energie kunt u contact opnemen met Anika Haak. Zie voor voorbeelden van ons duurzaamheidsadvies de volgende projecten: