Duurzame installaties

Mensen stellen steeds hogere eisen aan comfort en behaaglijkheid, terwijl het energieverbruik juist beperkt moet worden en de opwekking van energie duurzaam moet zijn. Het ontwerpen van duurzame, energiezuinige gebouwinstallaties vormt daarom een nieuwe discipline.

ZRi ontwerpt duurzame installaties voor scholen, kantoren en industriegebouwen. Ook is ZRi nauw betrokken bij de ontwikkeling van diverse bio-energiecentrales voor de opwekking van warmte en/of elektriciteit. Dergelijke centrales zijn zeer geschikt voor zwembaden of als opwekkingseenheid in een warmtenet. Wij adviseren desgewenst ook op het gebied van regelingen en subsidies voor duurzaamheidmaatregelen en verzorgen hiervoor de aanvragen en verantwoordingen.

Een duurzaam installatieconcept dient afgestemd te zijn op het beoogde gebruik van het gebouw. Zowel het gebouw als de installaties moeten energiezuinig en duurzaam zijn. Hergebruik en opwekking van duurzame energie moeten integraal onderdeel zijn van het gebouwconcept. Wij ontwerpen duurzame installatieconcepten die aan al deze voorwaarden voldoen.

Onze gebouwinstallaties modelleren wij bij voorkeur in een bouwinformatiemodel (BIM). Het belangrijkste voordeel van gebruik van BIM is dat de communicatie tussen bij het project betrokken partijen sneller gaat en dat het risico op fouten wordt verkleind. Ook voor onze overige technische disciplines, zoals akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid, leggen wij onze adviezen graag vast in BIM met programma’s zoals REVIT. Daarnaast kunnen wij invulling geven aan de rol van onafhankelijke BIM-manager.

Zie ook bouwfysica en akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid en energie.

Meer informatie:

Neem voor meer informatie over ons installatieadvies contact op met Hans van Zanten. Zie voor voorbeelden van ons installatieadvies de volgende projecten: