Programma's van eisen

Elk bouwinitiatief begint met wensen en ideeën. Wij vertalen deze naar concrete, haalbare eisen in het programma van eisen (PvE). Dit PvE vormt het uitgangspunt voor het ontwerp en is daarmee een centraal onderdeel van ieder bouwproject. Wij hebben ons gespecialiseerd in het opstellen van digitale PvE's (zowel ruimtelijk-functionele als technische) die naadloos aansluiten op het werken met BIM.

Wij hebben PvE's opgesteld voor uiteenlopende gebouwen, zoals scholen, kantoorgebouwen, ziekenhuizen, zorgcentra, bioscopen en winkelcentra. Met deze ervaring hebben wij een basisprogramma opgesteld dat snel inzetbaar is voor alle typen gebouwen. Wij streven daarbij naar prestatiegerichte formuleringen die ontwerpers en aannemers de vrijheid geeft optimale oplossingen toe te passen.

De informatie in het PvE kan worden gekoppeld aan een ruimteboek en een verificatietabel. Deze digitale verzameling van informatie blijft beschikbaar en actueel tijdens ontwerp, uitvoering, oplevering, gebruik en exploitatie. Daarnaast kunnen eisen en voorwaarden aan het onderhouden van de gebouwinstallaties worden opgenomen in het digitale PvE. Dit vormt de basis voor langjarige onderhoudscontracten op basis van prestaties.

Soms worden uitvoerende partijen al gecontracteerd in het ontwerpstadium, waarin ontwerpzaken nog niet in detail vastliggen. Om de kwaliteit van de uitvoering te waarborgen, stellen wij in dat geval een prestatiedocument op dat het vereiste kwaliteitsniveau van het gebouw omschrijft.

Zie ook aanbesteden en contracteren, haalbaarheidsstudies en projectmanagement.

Meer informatie:

Neem voor meer informatie over onze programma's van eisen contact op met Koos Melse. Zie voor voorbeelden van onze programma’s van eisen de volgende projecten: