Projectmanagement

De complexiteit van bouwprojecten neemt toe. Om projecten overzichtelijk te houden en in goede banen te leiden, ondersteunen wij opdrachtgevers met project-management. Wij doen dit zowel in de initiatieffase als tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase.

Ons projectmanagement is integraal, waarbij wij planning, exploitatie- en investeringskosten beheersen en sturing geven aan de projectorganisatie, communicatie en een duurzame kwaliteit van ontwerp en uitvoering. Wij zijn betrokken, verbindend en bieden ruimte voor creativiteit. Wij coördineren projecten en sturen de betrokken partijen aan, waarbij opdracht-gevers en gebruikers centraal staan. Daarbij beheersen wij de (soms tegenstrijdige) wensen en belangen die spelen tijdens een project.

Onze aanpak is modern en op maat gesneden, rekening houdend met alle projectaspecten. Op basis van de projectaspecten kan de nadruk bijvoorbeeld worden gelegd op kwaliteit-beheersing of toekomstbestendige huisvesting. Ons projectmanagement wordt daarbij versterkt door onze achtergrond als technisch adviesbureau, waardoor wij ook de technische kant van bouwprojecten goed kennen.

Naast volledig projectmanagement verzorgen wij tijdens complexe projecten ook managementondersteuning in deelgebieden: contract- (o.a. geïntegreerde contracten), ontwerp-, bouw- (o.a. directievoering), exploitatie-, BIM-management en financieel management.

Zie ook aanbesteden en contracteren, haalbaarheidsstudies en programma's van eisen.

Meer informatie:

Neem voor meer informatie over ons projectmanagement contact op met Alexander van der Pol. Zie voor voorbeelden van ons projectmanagement de volgende projecten: