ZRi

Campus kOsh: de eigenheid van een Vlaams schoolgebouw

7 juli 2017

  • kOsh 1.jpg
  • kOsh 2.jpg
  • kOsh 3.jpg
  • kOsh 4.jpg

Beelden: CONIX RDBM Architects

7 juli 2017

De eerstegraadscampus van kOsh (Katholiek Onderwijs Stad Herentals) is begin 2017 in gebruik genomen. ZRi heeft binnen dit project de bouwfysica en akoestiek, de duurzaamheid en het installatieadvies verzorgd. Over kOsh hebben wij een artikel geschreven in de zojuist verschenen editie van Schooldomein.

Het schoolgebouw is voorzien van een hoogwaardige thermische schil en heeft energiezuinige LED-verlichting, automatische zonwering en CO2-gestuurde ventilatie met warmteterugwinning. Daarbij is dit de eerste school in Vlaanderen met een installatie voor warmte- en koudeopslag in de bodem (WKO).

In een Vlaams schoolgebouw komen vrijwel dezelfde ruimten voor als in een Nederlands schoolgebouw, maar er zijn verschillen in terminologie en in technische eisen. Zo heet een aula bijvoorbeeld een refter, een kantoorruimte een bureel en een schoonmaakberging een kuishok. In Vlaanderen wordt de energiezuinigheid beoordeeld met een E-peil (een maat voor de energieprestatie van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie) en een K-peil (een maat voor de isolatiegraad). Dit is een lokale vertaling van dezelfde Europese regelgeving waarop ook de Nederlandse EPC-systematiek is gebaseerd. Daarnaast stelt de Vlaamse bouwregelgeving hogere eisen aan de brandveiligheid, bijvoorbeeld over de capaciteit van vluchtwegen. Zo hebben de hoofdtrappenhuizen in de kOsh-campus een breedte van 1,8 meter per trap om leerlingen tijdig in veiligheid te brengen. Daarnaast zijn in de trappenhuizen automatisch gestuurde rookluiken opgenomen om eventuele rookvorming in het trappenhuis af te kunnen voeren.

Lees het volledige artikel Waarin Vlaamse onderwijshuisvesting verschilt van een Nederlands schoolgebouw (pdf - 227 kB)

Bekijk het project.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken