ZRi

Aanbesteden & Contracteren

Het vinden van de juiste partij voor een opdracht, daar draait het om bij Aanbesteden & Contracteren. Om te beginnen bepalen wij samen met u als opdrachtgever de contracteringsstrategie. We leggen vast hoe een project wordt georganiseerd. In het geval van een bouwproject kunt u kiezen voor een traditionele / reguliere aanpak, waarbij een ontwerpteam eerst een ontwerp maakt en een aannemer dat daarna uitvoert. U kunt ook kiezen voor een geïntegreerd contract, zoals bijvoorbeeld Design & Build. De beste contracteringsstrategie voor uw project is bijvoorbeeld afhankelijk van marktomstandigheden. Onderdeel van de contracteringsstrategie is de aanbestedingsstrategie.

Afhankelijk van de vraag of u gehouden bent aan de Europese aanbestedingsregelgeving en de geraamde waarde van de aan te besteden opdrachten, bepalen we samen de aanbestedingsstrategie. Het van A tot Z begeleiden van een aanbesteding, kunt u aan ZRi overlaten. Wij werken bij de aanbestedingsbegeleiding ook vaak nauw samen met de betreffende afdeling inkoop.

Indien een opdrachtgever grond verkoopt of een ontwikkelopdracht wil uitgeven, is de aanbestedingsregelgeving daarop vaak niet van toepassing. Wel moet u rekening houden met bijvoorbeeld staatssteunregelgeving. Met een ontwikkelcompetitie worden partijen uitgenodigd hun creatieve gedachtegoed los te laten op de invulling van de vraag ofwel behoefte van de opdrachtgever. De markt wordt met een ontwikkelcompetitie extra uitgedaagd, met vrijwel altijd een meerwaarde voor de opdrachtgever tot gevolg.

Als een opdracht eenmaal aanbesteed is en de opdrachtnemer is gecontracteerd, is het belangrijk om de gemaakte afspraken te monitoren. Bij contractmanagement bewaken wij niet alleen de uitvraag, maar nadrukkelijk ook het aanbod van de opdrachtnemer en de toezeggingen die daarin zijn opgenomen.

 


PROJECTEN

Zoeken