ZRi

Nieuw depot collecties Utrecht

  • Nieuw Depot Collecties Utrecht/UDA1 bron universiteitsmuseum.JPG
  • Nieuw Depot Collecties Utrecht/UDA2 bron universiteitsmuseum.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 15.000 m2 bvo

Periode

2020 - heden

Medewerkers

De collectie van het Centraal Museum in Utrecht wordt één van de veelzijdigste van het land genoemd. Het is een grote schatkamer aan boordevol instrumenten, modellen en andere wetenschapsobjecten. Het huidige gezamenlijke depot van het Centraal Museum en de afdeling erfgoed van de gemeente Utrecht, waar de collectie wordt ondergebracht, voldoet echter niet meer aan de eisen. Ruim 60.000 objecten uit de museumopslag hebben een nieuwe plek nodig. Het Centraal Museum en de gemeente hebben de handen ineengeslagen en bouwen een nieuw depot op bedrijventerrein Lage Weide. Er komt een nieuw, modern en duurzaam pand.

De gemeente Utrecht heeft ZRi gevraagd haar te adviseren over de aanbestedingsstrategie en contractvorm. Door de combinatie van onze kennis op het gebied van aanbesteden en contracteren en de technische kennis binnen ons team, bleken wij het juiste adviesbureau te zijn. Wij geven in dit project advies over de contracteringsstrategie: het moment waarop de gemeente Utrecht de uitvoerende marktpartijen het beste kan inschakelen en met welke opdracht. Ook adviseren wij bij de criteria die ten grondslag liggen aan de keuze voor een ontwerpteam.

Het nieuwe pand dient qua klimaatbeheer perfect aan te sluiten op de hoge eisen voor het behandelen en bewaren van de kunstcollectie. Het pand dient duurzaam, van hoge kwaliteit, energiezuinig en van een lange levensduur te zijn. Deze uitgangspunten betreffen een hoge mate van technische complexiteit. Een mooie uitdaging waar ZRi niet voor terugdeinst. Het gebouw is ondergeschikt aan de bouwfysische, technische en logistieke eisen. Omdat wij een bouwtechnisch en bouwfysisch adviesbureau zijn, beschikken wij over veel technisch inhoudelijke kennis. Dat stelt ons in staat om aan de markt de juiste vraag te stellen én te komen tot onderscheidende criteria. Wij stemmen alles goed op elkaar af en brengen de benodigde kennis en kunde in het project.

‘Een duurzaam museumdepot voor het Centraal Museum is onmisbaar om ook in de toekomst op professioneel niveau voor de collectie van de stad te blijven zorgen en zo bij te dragen aan de ambities van het museum als hèt museum van de stad Utrecht.’ (Bart Rutten, directeur Centraal Museum). Een mooie ambitie waar ook ZRi graag aan bijdraagt!

Beeld: Universiteits Museum Utrecht (UMU)

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken