ZRi

Renovatie laboratoriumgebouw Nijmegen

  • Radboudumc/laboratoriumgebouw Radboudumc google earth.jpg
  • Radboudumc/Figuur 1 laboratoriumgebouw Radboudumc.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 7.300 m2 bvo

Periode

2023 - heden

Medewerkers

 

In gebouw M325 van Radboudumc worden op lagen 3 en 4 laboratoria gerealiseerd. Daarnaast worden ook ondersteunende ruimte, zoals kantoorfaciliteiten voor staf, gerealiseerd. De uitvoering vindt gefaseerd plaats; eerst laag 3 (fase 1) en daarna laag 4 (fase 2).

Voor de realisatie van het laboratoriumgebouw heeft ZRi Radboudumc geadviseerd over de toe te passen contract- en aanbestedingsvorm. Daarbij is gekozen voor een opdracht voor fase 1, met fase 2 als optie. Dat biedt de mogelijkheid om na fase 1 met dezelfde partijen ook fase 2 te realiseren. De prijsvorming voor fase 2 vindt tijdens de uitvoering van fase 1 plaats, op basis van de voor fase 1 ingediende eenheidsprijzen. Vanwege de hoge mate van integratie tussen de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden is gekozen voor een aanbesteding van de uitvoeringsopdracht in één perceel. De opdracht wordt Europees aanbesteed, met een mededingingsprocedure met onderhandeling. Die procedure biedt de mogelijkheid om met de inschrijvers in onderhandeling te treden, mocht dat vanwege een discrepantie tussen prijs en budget nodig zijn.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken