ZRi

Woonzorgpark Rosenburg Den Haag

  • Woonzorgpark Rosenburg Den Haag/KAW_gebouw B_B3.jpg
  • Woonzorgpark Rosenburg Den Haag/KAW_plattegrond_gebouwB.jpg
  • Woonzorgpark Rosenburg Den Haag/KAW_gebouw C_C1.jpg
  • Woonzorgpark Rosenburg Den Haag/KAW_plattegrond_gebouwC.jpg

Opdrachtgever

Arcade Wonen, Naaldwijk

Architect

KAW

Diensten

Bouwfysica-Bouwtechniek
Bouwfysica, Brandveiligheid

Gebouwfunctie

Projectsoort

Projectgrootte

circa 21.770 m2 bvo

Periode

2023

Medewerkers

Parnassia’s woonzorgpark Rosenburg in Den Haag krijgt deels een ander aanzien. Verouderd zorgvastgoed maakt plaats voor duurzame woongebouwen en nieuwe zorgvoorzieningen. Ook wordt het park rondom de historische buitenplaats - het landgoed is sinds 1885 eigendom van de ggz-instelling - in oude luister herstelt.

Nieuwbouwplannen
De nieuwbouwplannen voorzien in de realisatie van twee gebouwen voor beschut wonen, een combinatiegebouw voor wonen en ambulante zorg, twee complexen voor ouderenzorg en de bouw van een nieuw multifunctioneel bestuurscentrum. Gebouwen B en C voor beschut wonen worden samen met woningcorporatie Arcade ontwikkeld. In totaal gaat het om 145 zelfstandige sociale huurwoningen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die extra zorgbegeleiding nodig hebben. Zij huren vanaf begin 2024 van de corporatie, maar krijgen mogelijkheden voor behandeling en begeleiding door Parnassia dichtbij huis.

Haalbaarheidsstudie
ZRi is bij verschillende onderdelen van de vernieuwing van Rosenburg betrokken. Voor de gebouwen B en C is in opdracht van Arcade een second opinion op gebied van bouwfysica en brandveiligheid uitgevoerd. Voor gebouw A is een haalbaarheidsstudie gedaan naar de mogelijkheden om de zorgvoorziening in de toekomst een woonbestemming te geven.

Afbeeldingen: KAW

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken