ZRi

Bouwfysica & Bouwtechniek

Onze adviezen voor bouwfysica en bouwtechniek zorgen ervoor dat uw gebouw brandveilig, gezond en comfortabel is. Al sinds de oprichting van ons bureau adviseren wij op dit gebied bij de nieuwbouw, herbestemming en renovatie van diverse gebouwen zoals ziekenhuizen, scholen, musea, kantoren en woningen.

Gezondheid en comfort zijn voor onze adviseurs bouwfysica kernwaarden. Wij adviseren over warmte, lucht, vocht, licht en geluid in en om gebouwen. Gebruikers voelen zich comfortabel in een gebouw, waar deze aspecten goed geregeld zijn. Bouwfysica gaat vaak hand in hand met akoestiek. Wij zorgen voor een gebouw waarin gebruikers goed kunnen samenleven of werken, zonder last van elkaar te hebben.

Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met bouwfysica. Wij adviseren u over duurzaamheid in de brede zin van het woord. Wilt u een Bijna EnergieNeutraal Gebouw (BENG), gasloos of all-electric bouwen of bouwen met duurzame/circulaire materialen? Wij zijn bekend met deze mogelijkheden en kunnen u adviseren over welke van deze mogelijkheden voor uw project geschikt zijn.

Om de brandveiligheid in een gebouw te waarborgen moeten bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorzieningen in samenhang zijn ontworpen. Wij hebben daar veel ervaring mee, ook als gebouwen niet zonder meer vallen onder het wettelijk kader. Met zogenaamde ‘gelijkwaardige oplossingen’ zorgen wij dan toch voor een brandveilig gebouw.

De kaders voor een project worden vastgelegd in een (technisch) Programma van Eisen (PvE). Samen met u bepalen wij uw eisen en wensen. Wij zorgen ervoor dat deze op een eenduidige en toetsbare manier worden vastgelegd. Wij maken veel PvE’s, onder andere voor geïntegreerde contracten, maar ook voor reguliere contractvormen.

Onze adviesdienst bouwkundig advies richt zich voornamelijk op specifieke uitvoeringsaspecten. Hoe moet een gevel gedetailleerd worden om goed luchtdicht te zijn? Heeft u voor uw bouwproject een technische omschrijving of werkomschrijving nodig? Dan kunnen wij hiervoor zorgen. Ook kunnen wij u bij de uitvoering van het technische advies ondersteunen met directievoering en toezicht.


PROJECTEN

Zoeken