ZRi

Stadsvilla's Zijdelwaard Uithoorn

  • Stadsvillas Zijdelwaard - Uithoorn/Urban Villas Uithoorn1.jpg

Projectsoort

Aantal

15 appartementen

Periode

2017 - heden

Medewerkers

Op de locatie van het huidige benzinestation AVIA aan de Heijermanslaan in Uithoorn worden door Schouten drie nieuwe woontorens gerealiseerd. Doordat de functie verandert is er een bestemmingsplanwijziging nodig. ZRi heeft voor de aanvraag van de omgevingsvergunning advies gegeven over de bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid. De woontorens omvatten ieder een vijftal appartementen, variërend in grootte tussen de 97 m2 en 140 m2. Onder de appartementen is een overdekte parkeerzone aanwezig. RAAK architecten heeft het ontwerp van deze woontorens gemaakt.

Onze werkzaamheden bestonden uit het bepalen van de gebouwindeling in de verblijfsgebieden, de geluidwering van de gevel, het installatiegeluid, de ruimteakoestiek en de interne geluidisolatie, het opstellen van een ventilatiebalans en het toetsen van de hoeveelheid spuiventilatie en daglichttoetreding. Ook heeft ZRi onderzoek gedaan naar de duurzaamheidsmaatregelen om een energieprestatiecoëfficiënt van 0,30 te behalen. Daarnaast hebben wij een brandveiligheidsconcept voor de drie woontorens opgesteld.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken