ZRi

Bouwmanagement

Met bouwmanagement coördineren en bewaken wij het ontwikkel- en bouwproces van zowel kleine als grote projecten. Onze projectmanagers ontzorgen u als opdrachtgever zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Samen met u komen we tot de voor u beste oplossing voor uw huisvestingsvraagstuk.

Met een haalbaarheidsstudie maken we voor uw bouwproject de technische, ruimtelijke, functionele en financiële mogelijkheden inzichtelijk. We beslissen gezamenlijk welk scenario de voorkeur verdient en stellen op basis hiervan een Programma van Eisen (PvE) op.

Wij sturen als projectmanager de ontwerpende en uitvoerende partijen proactief aan en zorgen ervoor dat het project binnen de in het PvE vastgestelde kaders wordt gerealiseerd. Een duidelijke rolverdeling en eenduidige communicatie is hierin cruciaal. Hoe wij dat doen hangt af van de samen met u bepaalde contracteringsstrategie. Het gaat dan bijvoorbeeld om directievoering, dan wel om contractmanagement en/of technisch management.

Als contractmanager leggen wij alle financiële- en procesafspraken eenduidig vast in contractdocumenten en bewaken wij deze proactief. Deze afspraken worden gedurende het ontwerp- en uitvoeringsproces getoetst.

Het technisch management vindt zijn basis in het PvE, opgesteld op basis van prestatie-eisen. Technische oplossingen worden op juistheid en haalbaarheid getoetst. Op deze wijze wordt bij een integraal contract, de kwaliteit van het ontwerp en het werk bewaakt en worden ongewenste verrassingen bij oplevering voorkomen.

De voornoemde rollen vervullen wij vaak op projectbasis, maar indien u behoefte heeft aan interim management binnen uw organisatie op het gebied van huisvestigingsvraagstukken, dan kunnen wij ook daaraan invulling geven.


PROJECTEN

Zoeken