ZRi

Basisschool De Giraf - Hillegom

  • De Giraf Hillegom/IMG_7090 De Giraf links in beeld .jpg
  • De Giraf Hillegom/IMG_7103 binnenplaats.jpg
  • De Giraf Hillegom/IMG_7112  zonder spelende kinderen.jpg
  • De Giraf Hillegom/IMG_7116.JPG

Projectsoort

Projectgrootte

circa 3.475 m2 bvo

Aantal

1

Periode

2022 - 2025

Medewerkers

De Giraf krijgt een duurzaam schoolgebouw

Hillegom – De Giraf in Hillegom krijgt een duurzaam schoolgebouw. In verband met het toenemende leerlingenaantal zal de nieuwbouw een stuk groter worden dan het huidige pand. Voor het basisonderwijs zijn op dit moment 18 lokalen gepland. Kinderdagverblijf De Theepot krijgt 3 lokalen. In de nieuwe Giraf wordt ook een sportzaal gebouwd. ZRi, winnaar van de aanbestedingsprocedure, neemt het projectmanagement op zich.

De bouwactiviteiten beginnen in 2024 en in de zomer van 2025 zal de nieuwe school worden opgeleverd. Vanaf volgend jaar vinden de ontwerpwerkzaamheden plaats. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het voorbereidende werk, waaronder het programma van eisen en de aanbesteding voor de architectuuropdracht. De daadwerkelijke besluitvorming ligt bij stichting Sophia Scholen en de gemeente Hillegom.

Tijdens het gehele proces is communicatie met de betrokkenen van groot belang. Daarom zal er extra aandacht worden besteed aan contactmomenten met de school, het kinderdagverblijf, de ouders en de omwonenden.

Toekomstgericht onderwijs
De Giraf bestaat al meer dan 50 jaar. De school is gelegen in de wijk Elsbroek in Hillegom-Zuid. Het bieden van goed en toekomstgericht onderwijs staat bij De Giraf voorop. De school speelt in op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften van alle leerlingen binnen een veilig klimaat. Behalve basisonderwijs is aan de school ook een kinderopvang verbonden.

Kinderdagverblijf De Theepot verzorgt momenteel binnen de huidige basisschool de opvang voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Er wordt daarbij gestreefd naar een huiselijke en prettige sfeer. In de nieuwe situatie worden de basisschool en de kinderopvang vervangen door een Integraal Kindcentrum (IKC). Dit hebben de gemeente Hillegom en de Sophia Scholen onlangs bekend gemaakt. Binnen een IKC wordt gewerkt met een integrale visie en is er een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang.

Duurzame school
De nieuwe school wordt een duurzame school. Zowel de gemeente als Sophia Scholen hebben ambities op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. De nieuwbouw zal voldoen aan de hedendaagse eisen ten aanzien van duurzaamheid, energiezuinigheid en circulariteit. Het pand wordt compact gebouwd en zal bestaan uit twee bouwlagen.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken