ZRi
Bouwfysica & Bouwtechniek

Programma van eisen

IKC De Korenbloem - Raalte 1.jpg

Ieder bouwinitiatief begint met wensen en ideeën van u als opdrachtgever en de gebruikers. Nadat aan de hand van een haalbaarheidsstudie is vastgesteld dat en in welke vorm een project het beste gerealiseerd kan worden, kunnen wij een Programma van Eisen (PvE) voor u opstellen. Daarin worden de eisen en wensen, voorafgaand aan de ontwerpfase vertaald naar concrete en toetsbare eisen. Hierbij houden we rekening met de van toepassing zijnde of van toepassing verklaarde wet- en/of regelgeving. Onze kennis van bouwfysica, akoestiek, duurzaamheid en brandveiligheid is daarbij erg nuttig. Zaken als functie van het gebouw, gebouwgrootte, wenselijke ruimtes, de relaties tussen deze ruimtes, comfort en uitstraling, maar ook planning en de manier waarop een bepaald project wordt aangepakt komen hierin aan de orde.

Wij gaan met u, de gebruikers en eventueel leveranciers in overleg om samen de randvoorwaarden van een project te bepalen. Hier structuur in aanbrengen en de essentie eenduidig beschrijven is van groot belang. De prestatiegerichte formuleringen geven ontwerpers en aannemers de vrijheid om optimale oplossingen toe te passen. Met onze ervaring hebben wij een basisprogramma opgesteld dat snel inzetbaar is voor alle typen gebouwen, zoals scholen, kantoorgebouwen, ziekenhuizen, zorgcentra en winkelcentra.

Wij stellen ook PvE’s op voor de onderhoudsfase. Een dergelijk PvE vormt de basis voor langjarige prestatiegerichte onderhoudscontracten. Deze onderhoudscontracten maken vaak deel uit van geïntegreerde contracten.

Terug naar Bouwfysica & Bouwtechniek >

PROJECTEN

Zoeken