ZRi

Kindcentrum Adriaan van den Ende - Warnsveld

  • Kindcentrum Adriaan van den Ende - Warnsveld/OBS Adriaan van den Ende, Warnsveld (Attika architekten) 2.jpg
  • Kindcentrum Adriaan van den Ende - Warnsveld/OBS Adriaan van den Ende, Warnsveld (Attika architekten) 1.JPG
  • Kindcentrum Adriaan van den Ende - Warnsveld/OBS Adriaan van den Ende, Warnsveld (Attika architekten) 3.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 1.500 m2 bvo

Periode

2011 - 2014

Medewerkers

In 2010 zijn de eerste plannen gemaakt voor de nieuwbouw van Kindcentrum Adriaan van den Ende. Het oude schoolgebouw voldeed niet meer aan de eisen en nieuwbouw bleek aantrekkelijker dan een lange reeks renovaties. Het nieuwe schoolgebouw wordt op de oude locatie gebouwd. De opdrachtgever - stichting Archipel - beheert ruim twintig openbare scholen en wilde weten hoe het project op een efficiënte manier kon worden georganiseerd. Op ons advies heeft de opdrachtgever gekozen voor de 'Design & Build'-strategie.

Bij de 'Design & Build'-strategie wordt de aannemer reeds bij het ontwerp betrokken. Dat heeft onder meer als voordeel dat zijn uitvoeringskennis gebruikt kan worden om het ontwerp te optimaliseren. Daarnaast bespaart het tijd: omdat de aannemer al is gecontracteerd, valt er geen gat tussen de ontwerp- en de uitvoeringsfase. Natuurlijk moet de aannemer zichzelf bewijzen: pas als de ontwerpfase succesvol is afgerond, krijgt hij ook de opdracht om te bouwen.

In het verlengde van deze strategie hebben we het programma van eisen bijgewerkt en aangevuld met technische eisen. Ook hebben we geadviseerd over de aanbestedingsprocedures en de bijbehorende beoordelingscriteria.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken