ZRi

MFA Zevenbergschen Hoek

  • Multifunctionele accommodatie Zevenbergschenhoek/zev01 Render uit PvE.jpg

Opdrachtgever

Gemeente Moerdijk

Architect

DAT Architecten

Diensten

Bouwfysica-Bouwtechniek
Akoestiek, Bouwfysica, Brandveiligheid

Gebouwfunctie

Projectsoort

Projectgrootte

circa 1.900 m2 bvo

Periode

2023

Medewerkers

De bewoners van Zevenbergschen Hoek in de gemeente Moerdijk krijgen de beschikking over een duurzame multifunctionele accommodatie (MFA) voor basisonderwijs en kinderopvang. Ook dient het gebouw als dorpshuis. Het moet een centrum worden waar allerlei dorpsactiviteiten plaatsvinden, een plek waar jong en oud elkaar ontmoeten.

Multifunctioneel gebruik
De bouw van de nieuwe MFA komt voort uit de noodzaak basisschool De Hoeksteen te vernieuwen. Het huidige schoolgebouw is verouderd en voldoet functioneel en technisch niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Nieuwbouw biedt niet alleen een structurele oplossing voor De Hoeksteen. De wens van de gemeente is multifunctioneel gebruik van het gebouw. Het gebouw biedt namelijk ook onderdak aan Kinderopvang De Hoeksteen en dorpshuis De Zevensprong. Aansluitend is sprake van verbetering van de uitstraling van de naastgelegen sportaccommodatie.

Nieuw onderwijsconcept
De nieuwbouw maakt het voor De Hoeksteen mogelijk werk te maken van het nieuwe leren. Het gebouw biedt verschillende leer- en speelruimten. Leerlingen kunnen een ruimte gebruiken die past bij de activiteit van dat moment. Bedoeling is dat eind 2025 de nieuwe accommodatie in gebruik wordt genomen.

Akoestische maatregelen
DAT Architecten uit Tilburg is samen met een ontwerpteam verantwoordelijk voor het ontwerp. ZRi adviseert over bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek. Het gevarieerde gebruik van de nieuwe accommodatie op verschillende momenten van de dag, stelt onder meer bijzondere eisen aan de geluidisolatie binnen en tussen de gebouwdelen. Als de grote zaal in gebruik is als oefenruimte voor de fanfare of het dorpskoor, dat wordt overlast voor andere activiteiten zoals kinderopvang voorkomen, dan wel beperkt tot een aanvaardbaar niveau.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken