ZRi

Privacystatement

ZRi (Van Zanten Raadgevende ingenieurs) BV is gevestigd aan de Balistraat 1, 2585 ZK te Den Haag. We zijn bereikbaar onder 070 - 361 55 59, www.zri.nl en contact@zri.nl. Wij verwerken persoonsgegevens volgens de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en behandelen uw gegevens op een vertrouwelijke en ordentelijke wijze. Hoe wij één en ander verwerken staat in dit privacystatement.

Doel verwerken persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die verkregen zijn doordat u deze zelf aan ons verstrekt voor bijvoorbeeld een offerte-opvraag, het plaatsen van een opdracht of het invullen van een inschrijf- of contactformulier. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Daarnaast kunnen wij deze gegevens inzetten voor marketingdoeleinden, waaronder:

De volgende gegevens worden verwerkt:

 Wij verwerken geen bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens en/of gegevens van minderjarigen.

Rechten betrokkene

Door het achterlaten van gegeven waarbij verwezen wordt naar de privacystatement en/of het lezen van dit privacystatement gaat u akkoord op het door ons verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG. Let wel, als wij niet uw toestemming hebben, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijderen van gegevens. U kunt uw toestemming voor het verwerken van de gegevens te allen tijde intrekken. U heeft het recht op gegevensoverdracht van uw gegevens naar u of een ander door u genoemde organisatie. Een verzoek hiertoe kunt u mailen naar contact@zri.nl.

Mocht u van mening zijn dat uw gegevens niet juist worden gebruikt of dat deze niet goed zijn beveiligd, dan kunt u hierover contact met ons opnemen via contact@zri.nl. In het uiterste geval wijzen wij u in dat kader ook op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren onze gegevens in het kader van het zakelijk belang en niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is.

Gegevensverstrekking

De gegevens worden geheel en alleen voor de uitvoering van overeenkomsten gedeeld met partijen die zich aan diezelfde overeenkomst hebben verbonden. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Daarnaast delen wij de gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. Wij verkopen onze gegevens niet aan derden.

Informatiebeveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben de benodigde technische maatregelen genomen teneinde de persoonsgegevens optimaal te beveiligen. Te denken valt aan:

Disclaimer

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren in dit privacystatement. Daarom vragen wij u dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Den Haag, update 19 november 2018

Zoeken