ZRi
Bouwfysica & Bouwtechniek

Brandveiligheid

1.jpg

Brandveiligheid is letterlijk van levensbelang. Brandpreventie heeft daarbij de voorkeur, maar in geval van brand moeten mensen tijdig, geordend en veilig kunnen vluchten uit een gebouw. Daarnaast moet een brand beheersbaar blijven, de schade beperkt en zo goed mogelijk te blussen. Hiervoor is een helder integraal brandveiligheidsplan (brandveiligheidsconcept) onmisbaar. We zijn specialisten in wet- en regelgeving en adviseren overheden en private partijen in elke bouwfase.

Een integraal brandveiligheidsplan (IBP) bevat alle onderwerpen die voor een brandveilig gebouw belangrijk zijn:

  • het voorkomen van het ontstaan van brand door slim materiaalgebruik en het minimaliseren van ontstekingsbronnen;
  • het voorkomen van de uitbreiding van brand door het gebruik van brandcompartimenten en subbrandcompartimenten, zonder daarbij de functionaliteit uit het oog te verliezen;
  • de wijze waarop veilig vluchten is geborgd, door het slim uitvoeren van vluchtroutes, het verkorten van loopafstanden en adequate brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties;
  • de voorzieningen om brand te bestrijden, zoals brandslanghaspels, droge blusleidingen, handbrandblussers;
  • de manier waarop hulpverlening bij brand kan plaatsvinden, zoals een goede opstelplaats voor brandweervoertuigen, de positie van brandhydranten en de brandweerlift.

Naast het opstellen van het plan, denken we mee bij en controleren het ontwerp en de uitvoering. Met brandveiligheidsinspecties maken wij inzichtelijk hoe het is gesteld met de brandveiligheid van zowel bouwkundige, installatietechnische als organisatorische zaken. 

Sommige complexe vraagstukken vallen buiten de kaders van bouwregelgeving. Hiervoor zijn gelijkwaardige oplossingen nodig. Oplossingen die niet expliciet in de bouwregelgeving worden genoemd, maar het beoogde veiligheidsniveau wordt wel bereikt. Zo kan een sprinklerinstallatie een gelijkwaardige oplossing zijn voor grote ruimten, waar allerlei brandcompartimenten niet wenselijk zijn. Een ander voorbeeld van een gelijkwaardige oplossing is een rook- en warmteafvoerinstallatie, voor gevallen met relatief lange loopafstanden.

Wij onderbouwen ons brandveiligheidsadvies door middel van berekeningen en simulaties. Vaak simuleren wij in de ontwerpfase de verspreiding van rook en warmte met een CFD-berekening (Computational Fluid Dynamics, ofwel dynamische luchtstromingberekeningen). Daarnaast maken wij zichtlengteberekeningen, rook- en warmteafvoerberekeningen en vuurlastberekeningen.

Terug naar Bouwfysica & Bouwtechniek >

PROJECTEN

Zoeken