ZRi

IKC Ter Aar

  • IKC Ter Aar/R170404_TerArCam04_20200218a.jpg
  • IKC Ter Aar/R170404_TerArCam03_20181121a.jpg
  • IKC Ter Aar/R170404_TerArCam02_20190117.jpg
  • IKC Ter Aar/R170404_TerArCam01_20190117.jpg

Opdrachtgever

Gemeente Nieuwkoop

Architect

De Zwarte Hond

Diensten

Bouwfysica-Bouwtechniek
Akoestiek, Bouwfysica, Brandveiligheid, Duurzaamheid

Gebouwfunctie

Projectsoort

Projectgrootte

circa 6.700 m2 bvo

Periode

2017 - 2021

Met het Integraal Kindcentrum (IKC) is Ter Aar een nieuwe ontmoetingsplek rijker; een onderwijs en openbare voorziening voor het hele dorp. Het Integraal Kindcentrum (IKC) Ter Aar gaat dienen als een nieuw multifunctioneel gebouw voor verschillend gebruik. Het gaat huisvesting bieden aan drie verschillende basisscholen: Het Kompas, De Fontein en De Vosseschans. Er komt een peuterspeelzaal (Nieuwkoop), een kinderopvang (Liemeer), een kindercentrum (De Boomhut) en een sportcentrum. Tevens is het een Centrum voor buurtbewoners, jeugd en gezin Nieuwkoop en bevat het een bibliotheek (Rijn en Venen).

ZRi heeft gemeente Nieuwkoop op verschillende gebieden advies uitgebracht over daglicht, spuiventilatie en akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid. De centrale hal was hierbij een uitdaging qua akoestiek. De centrale hal is namelijk het hart van het gebouw, maar hier zijn ook werkplekken voor de leerlingen gesitueerd. Om ervoor te zorgen dat deze functies elkaar niet in de weg zitten is een goede ruimteakoestiek van belang. Wij hebben hiervoor berekeningen uitgevoerd en zodoende advies gegeven over de hoeveelheid benodigde akoestisch materiaal voor een optimale ruimteakoestiek.

Naast het akoestisch advies hebben wij een sluitend bouwfysisch en brandveiligheidsconcept voor het ontwerp opgesteld. De uitdaging zat hem vooral in het realiseren van de brandveilige ondergrondse gymzaal. Dit was een uitdaging, omdat in de sportzalen een hoge bezetting wordt geambieerd. Deze personen moeten ook weer veilig kunnen vluchten bij een calamiteit. Wij hebben geadviseerd over de benodigde vluchtroutes en ontruimingscapaciteit om een veilige ontruiming mogelijk te maken.

Voor het ontwerp voor de nieuwbouw van IKC Ter Aar hebben we tevens een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de toepassing van duurzame energieopwekking. Bij de ontwikkeling van het gebouw is namelijk een duurzaamheidsambitie opgesteld, waarin de beoordelingsmethodiek van BREEAM-NL wordt toegepast (gebouw wordt echter niet gecertificeerd).

Het ontwerpteam bestaat uit De zwarte hond (architect), Vintis Installatieadviseurs BV (installatieadviseur), BREED Integrated Design  (constructeur), en ICS adviseurs (projectmanagement) en De Vries en Verburg (aannemer). Zij werken de komende maanden verder met de opdrachtgever, gebruikers en uitvoerende partijen aan de afronding van het gebouw dat in 2021 gereed moet zijn.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken