ZRi

IKC De Wisselaar - Breda

  • IKC de Wisselaar - Breda/IKC de Wisselaar Breda - Rienks Architecten klein 1.jpg
  • IKC de Wisselaar - Breda/IKC de Wisselaar Breda - Rienks Architecten klein 2.jpg
  • IKC de Wisselaar - Breda/IKC de Wisselaar Breda - Rienks Architecten klein 3.jpg

Opdrachtgever

BreedSaam

Architect

Rienks Architecten

Diensten

Bouwfysica-Bouwtechniek
Akoestiek, Bouwfysica, Brandveiligheid

Gebouwfunctie

Projectsoort

Projectgrootte

circa 1.710 m2 bvo

Periode

2018 - 2020

Medewerkers

IKC De Wisselaar is de vervangende nieuwbouw van een basisschool, peuteropvang en buitenschoolse opvang. In het gebouw komen 10 klaslokalen, een ruimte voor de peuteropvang, een speellokaal, een aula, een gymzaal en verschillende kantoren en vergaderruimtes. In het gebouw is een vernieuwend leerconcept van toepassing. De klaslokalen hebben geen deuren en een beperkt aantal dichte wanden, waardoor er een open leeromgeving ontstaat.

De school streeft naar een energiezuinig, toekomstbestendig en flexibel schoolgebouw. Hierdoor is er een mogelijkheid in de toekomst uit te breiden met twee lokalen op de verdieping. 

ZRi heeft gedurende het ontwerpproces advieswerkzaamheden uitgevoerd voor verschillende gebieden, waaronder bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Voor de open leeromgeving was voornamelijk de akoestiek van dit soort ruimten een interessante uitdaging. Met name in een onderwijsgebouw komt het voor dat rumoer en stilte tegelijkertijd aanwezig zijn. Naast het akoestisch advies hebben wij een sluitend brandveiligheidsconcept voor het ontwerp opgesteld. De open structuur moet hierbij gehandhaafd blijven, waardoor er een beperkte mogelijkheid is voor het realiseren van brandscheidingen. Ook voor de tijdelijke situatie hebben wij een brandveiligheidsconcept opgesteld waarbij de kinderen op een veilige plek verblijven tijdens de bouw van de nieuwe school.

Bron afbeeldingen: Rienks Architecten.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken