ZRi

Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde - Utrecht

  • Universiteit Utrecht/Universiteit Utrecht - faculteit Diergeneeskunde 1.jpg
  • Universiteit Utrecht/Universiteit Utrecht - faculteit Diergeneeskunde 2.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 100.000 m2 bvo

Periode

2000 - 2010

Medewerkers

Tussen 2000 en 2010 is uitvoerig gebouwd aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Voor de verschillende nieuwbouw- en renovatieprojecten heeft ZRi geadviseerd over bouwfysica en brandveiligheid.

Op bouwfysisch gebied hebben we diverse adviezen gegeven. Daarmee zijn bijvoorbeeld  significante koudebruggen verholpen. Daarnaast hebben we geadviseerd over bijvoorbeeld het plafond en de stoelbekleding in de collegezalen, waardoor sprekers goed hoorbaar zijn op elke zitplek. We hebben geadviseerd over daglichttoetreding en het binnenklimaat, waarbij natuurlijke ventilatie en de massa van het gebouw worden ingezet. Ten slotte is speciale aandacht besteed aan de hygiëne en veiligheid van laboratoria, radionuclidenruimten en stralingsbunkers.

In het complex worden dieren gehouden en verzorgd. Dat maakt de brandveiligheid tot een interessante opgave. Wij hebben daarom geadviseerd over gelijkwaarheidsmaatregelen omtrent bijvoorbeeld brandcompartimenten en evacuatie. Daarnaast wordt er in sommige ruimtes gewerkt met chemische stoffen die slecht reageren op water. We hebben ervoor gezorgd dat ook in deze ruimtes veilig kan worden geblust.

Tijdens de uitvoering en bij de oplevering heeft ZRi gecontroleerd of de bouwfysica en brandveiligheid ook volgens het programma van eisen zijn gerealiseerd.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken