ZRi

De Oliphant - Amsterdam

  • Oliphant - Amsterdam/Sharing Tower 2 (CONIX_RDBM Architects).png
  • Oliphant - Amsterdam/Sharing Tower 3 (CONIX_RDBM Architects).png
  • Oliphant - Amsterdam/Sharing Tower (CONIX_RDBM Architects).jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 13.300 m2 bvo

Periode

2014

Medewerkers

Een hedendaags kantoor dient te voldoen aan een groot aantal eisen. Sommige eigenaren van bestaande, oudere kantoorgebouwen kiezen er daarom voor om hun vastgoed te revitaliseren. Het gebouw dient dan bijvoorbeeld flexibel en duurzaam gemaakt te worden, om zo aan te sluiten op huidige marktbehoeften. Een dergelijke renovatie of herinrichting is vaak een omvangrijk project. Wij onderzoeken de haalbaarheid van dergelijke projecten.

Ten behoeve van de herontwikkeling van De Oliphant, een Amsterdams kantoorgebouw, hebben wij bijvoorbeeld een BREEAM Quickscan uitgevoerd. Op basis van dat onderzoek hebben wij de haalbaarheid van verschillende duurzaamheidsmaatregelen uiteengezet. Middels een kosten- en batenanalyse hebben wij inzichtelijk gemaakt welke maatregelen raadzaam zijn om te nemen.

Dergelijke onderzoeken en inspecties hebben wij ook uitgevoerd met betrekking tot brandveiligheid, installaties, bouwfysica en akoestiek voor diverse andere kantoorgebouwen.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken