ZRi

IKC de Klimboom - Arnhem

  • IKC de Klimboom - Arnhem/IKC de Klimboom - Arnhem.jpg

Opdrachtgever

Hevo

Architect

DAT Architecten

Diensten

Bouwfysica-Bouwtechniek
Akoestiek, Bouwfysica, Brandveiligheid

Gebouwfunctie

Projectsoort

Projectgrootte

circa 1.883 m2 bvo

Periode

2018 - 2020

Medewerkers

IKC De Klimboom is een nieuw te bouwen integraal kindcentrum in Arnhem Elderveld. In het gebouw worden een basisschool, een peutergroep (de Wildebras) en buitenschoolse opvang (Het Ruimteschip) gehuisvest. De school komt naast het nieuwe gebouw van Basisschool De Kringloop te staan. Het ontwerpteam bestaat uit Hevo, DAT Architecten, Van de Laar, Klictet en ZRi. ZRi heeft advies gegeven over deze bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.

De school is ontworpen met het oogpunt op modern en toekomstgericht (20/30 jaar) onderwijs. Daarnaast moet het gebouw geschikt zijn voor groei of krimp van het aantal gebouwgebruikers. Het gebouw heeft geen traditionele klaslokalen maar open leergebieden en een aantal afgesloten lesruimtes en stilte ruimtes. In het midden van het gebouw bevindt zich een vide die de begane grond en de eerste verdieping met elkaar verbindt. Dit verzorgde een leuke uitdaging met betrekking tot akoestiek en brandveiligheid.

Om de geluidoverdracht te beperken tussen de bouwlagen worden, onder andere, de balustrade rondom de vide en de vloerranden geluidsabsorberend afgewerkt. Door de openheid van het gebouw en de verbinding van de twee bouwlagen via de vide moest er goed worden gekeken naar de brandcompartimentering en ontvluchting van het gebouw. Een deel van het gebouw kan worden afgesloten zodat daar opvangcapaciteit wordt gecreëerd. Daarnaast voldoet het gebouw aan de BENG-normering en wordt er een prettig binnenklimaat gerealiseerd.

Naar verwachting zal het IKC de Klimboom in 2020 in gebruik worden genomen.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken