ZRi

Hoofdgebouw Antoni van Leeuwenhoek

  • Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam/Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam 1.jpg
  • Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam/Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam 3.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 13.400 m2 bvo

Periode

2011 - 2013

Medewerkers

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) in Amsterdam speelt een voorname rol in de zorg voor kankerpatiënten en het doen van wetenschappelijk onderzoek. Toename van het aantal kankerpatiënten en de ontwikkeling van nieuwe behandelvormen maken dat bijna continu sprake is van vernieuwing en uitbreiding van het ziekenhuis en andere faciliteiten. ZRi is vanaf eind jaren negentig partner van AVL voor advies op het gebied van aanbesteden en contracteren, bouwfysica en bouwtechniek en bouwmanagement, afhankelijk van de bouwopgave.

Uitbreiding Hoofdgebouw
Vanaf 2013 is op het terrein van het AVL een complex uit- en inbreidingsplan gerealiseerd. Vanwege de groeiende zorgvraag en de behoefte van het AVL om te innoveren zijn naast en bovenop het bestaande hoofdgebouw nieuwe operatiekamers en poliklinieken gebouwd. In totaal is 8.200 m2 aan nieuwbouw gerealiseerd en 5.200 m2 bestaande bebouwing gerenoveerd. Ook is er op beperkte schaal gesloopt. De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd.

ZRi is vanaf het begin betrokken geweest bij dit project. Binnen het ontwerpteam waren wij verantwoordelijk voor advisering over bouwfysica en akoestiek. Ook hebben we de aanbesteding van de uitvoeringsopdracht, inclusief de verificatiefase begeleid en het AVL ondersteund bij het bouwmanagement. De hoge eisen aan de nieuwe faciliteiten en de noodzaak het ziekenhuis tijdens de werkzaamheden met zo min mogelijk hinder te laten door functioneren, speelden daarbij een belangrijke rol.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken