ZRi

Zorgcentrum Wildhoef - Bloemendaal

  • Wildhoef Bloemendaal/Wildhoef Bloemendaal1.jpg
  • Wildhoef Bloemendaal/Wildhoef Bloemendaal2.jpg
  • Wildhoef Bloemendaal/Wildhoef Bloemendaal3.jpg

Opdrachtgever

Stichting Pro Senectute Vastgoed BV

Architect

Oomen Architecten

Diensten

Bouwfysica-Bouwtechniek
Brandveiligheid

Gebouwfunctie

Projectsoort

Projectgrootte

circa 12.000 m2 bvo

Periode

2017 - 2018

Medewerkers

Voor Stichting Pro Senectute wordt een nieuw verzorgings- en verpleeghuis op landgoed Wildhoef te Bloemendaal gerealiseerd. Dit appartementencomplex bestaat uit twee gedeelten. In het ene gedeelte bevinden zich éénpersoonskamers met bedgebonden patiënten en in het andere bevinden zich woonzorgappartementen. ZRi heeft voor het gehele complex op alle aspecten van de brandveiligheid geadviseerd, waaronder de brandcompartimentering en ontvluchting.

Bij beide gedeelten zorgt een atrium voor openheid in het gebouw. De kamers en appartementen bevinden zich rondom de atria, die tevens worden ingericht als ontmoetingsruimte voor de bewoners. Naast deze functie worden de atria ook gebruikt als vluchtweg. Deze koppeling van functies leidt tot een uitdaging, omdat ondanks het risico op brand dat door de inrichting van de atria zou kunnen ontstaan, er altijd veilig moet kunnen worden gevlucht via ditzelfde atrium. Daarnaast moet, door de koppeling van de verdiepingen via de atria, opgelet worden dat de brandcompartimenten het vereiste maximale oppervlak niet overschrijden en tegelijkertijd de openheid rondom het atrium gewaarborgd blijft.

Bij het gedeelte met bedgebonden patiënten hebben we deze combinatie van vluchtweg en ontmoetingsruimte opgelost door het strategisch plaatsen van brandscheidingen en een brandscherm. Bij het gedeelte met de appartementen was dit niet mogelijk met behoud van de openheid rondom het atrium en hebben we een gelijkwaardige oplossing met rook- en warmteafvoer gerealiseerd. Om aan te tonen dat de rook- en warmteafvoer bij brand voldoende effectief is voor een veilige ontvluchting, is door ZRi een CFD-simulatie (stromingssimulatie) uitgevoerd. Op basis van de CFD-simulatie zijn de ventilatievoorzieningen voor de afvoer van rook en warmte geoptimaliseerd. Daarnaast kon worden onderbouwd dat het atrium, met het geoptimaliseerde systeem, voldoende vrij blijft van rook en warmte bij brand. Zodoende is veilig vluchten mogelijk.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken