ZRi

IKC Metropool Amsterdam Zuidoost

  • IKC Metropool - Amsterdam Zuidoost/20230530_RUPA_C113_IKCMetropool_render noordhoek.png
  • IKC Metropool - Amsterdam Zuidoost/20230307_RUPA_C113_IKCMetropool_render buurtplein.png

Projectsoort

Projectgrootte

circa 4.300 m2 bvo

Periode

2021

Medewerkers

Stichting Zonova heeft de opdracht gegeven om in Amsterdam Zuidoost, als onderdeel van SPOT Amsterdam, een nieuw integraal kindcentrum (IKC) te bouwen. Het IKC geeft onderdak aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Ze kunnen hier terecht voor onderwijs, kinderopvang, er komt een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Het gebouw zal bestaan uit 4 lagen en wordt een duurzaam gebouw, met trapsgewijs verspringende groene dakterrassen met natuurlijke speelpleinen.

Er is uitgebreid nagedacht met de gebruikers over de schoolomgeving, de samenhang met het fasenonderwijs als onderwijsconcept, de dagindeling van de verschillende gebruikers, de wijze van clusteren van leerlingen, de gewenste ruimten, hun onderlinge relaties en de sfeer van binnen en buiten. 

ZRi heeft advies gegeven op het gebied van bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid.

Afbeelding: rudy uytenhaak + partners architecten 

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken