ZRi

ARTIS Groote Museum - Amsterdam

  • ARTIS Groote Museum/ARTIS Groote Museum 02 Artisplein © ARTIS, Maarten van der Wal.jpg
  • ARTIS Groote Museum/ARTIS Groote Museum 06 Westzaal © ARTIS, Maarten van der Wal.jpg
  • ARTIS Groote Museum/PXL_20220708_092541133 v boven inkijk zaal.jpg
  • ARTIS Groote Museum/MO Koos lachend boven bij vitrines.jpeg

Opdrachtgever

Natura ARTIS Magistra

Architect

Evelyne Merkx

Diensten

Bouwfysica-Bouwtechniek
Akoestiek, Bouwfysica, Brandveiligheid, Duurzaamheid

Gebouwfunctie

Projectsoort

Projectgrootte

circa 2.900 m2 bvo

Periode

2016 - 2022

Medewerkers

Het Groote Museum van ARTIS, een rijksmonument uit 1855 en gelegen aan het vrij toegankelijke Artisplein, is een nieuwe toevoeging aan ARTIS. Het ligt naast de bekende Amsterdamse dierentuin en het microbenmuseum Micropia. Het Groote Museum is gerestaureerd en uitgebreid. Daarmee is de museumfunctie weer in volle glorie hersteld.

Het gebouw bevat  twee grote museumzalen op de eerste verdieping. Daar kunnen bezoekers, op een persoonlijke en interactieve manier, van alles beleven en leren over zichzelf en onze verbondenheid met de wereld om ons heen. Op de begane grond bevinden zich twee authentieke monumentale zalen voor vergaderingen, feesten en evenementen. Een nieuwe entree van het museum is in het geheel nieuw aangelegde souterrain gerealiseerd, zodat de museumentree nu gescheiden is van de entree van de bijeenkomstzalen.

ZRi advies voor honderdvijftig jaar oud gebouw
Het was een grote uitdaging om het gebouw zodanig te restaureren, dat de monumentale zalen hun authenticiteit behielden, maar wel voldoen aan hedendaagse eisen voor bouwfysica, akoestiek en duurzaamheid. Ook is de brandveiligheid in het gebouw vrijwel geheel op nieuwbouwniveau gebracht. Voorbeelden van ingrepen zijn het toevoegen van isolatiemateriaal aan de binnenzijde van de gevel, het verbeteren van de luchtdichtheid, toepassing van ‘monumentenglas’, al dan niet in combinatie met binnenzetramen. Met al die ingrepen voldoet het Groote Museum aan de eisen anno nu, terwijl het uitwendige beeld is behouden. Ook is de oorspronkelijke materialisering niet aangetast of beschadigd (‘reversibele maatregelen’).

De brandwerendheid van de wanden is van 20 minuten naar 60 minuten gebracht. Ook zijn de vluchtmogelijkheden sterk verbeterd. Behalve een verhoogde veiligheid had dit nog een belangrijk voordeel. Door de opwaardering van de brandveiligheid naar nieuwbouwniveau is het toegestane bezoekersaantal namelijk flink omhoog.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken