ZRi

Herontwikkeling woonzorgcentrum Marijke Hiem - Heerenveen

  • Marijke Hiem - Heerenveen/Marijke Hiem - Heerenveen Gortemaker Algra Feenstra 7.jpg
  • Marijke Hiem - Heerenveen/Marijke Hiem - Heerenveen Gortemaker Algra Feenstra 8.jpg
  • Marijke Hiem - Heerenveen/Marijke Hiem - Heerenveen Gortemaker Algra Feenstra 9.jpg
  • Marijke Hiem - Heerenveen/Marijke Hiem - Heerenveen Gortemaker Algra Feenstra 10.jpg

Opdrachtgever

Meriant

Architect

Gortemaker Algra Feenstra

Diensten

Bouwfysica-Bouwtechniek
Akoestiek, Brandveiligheid

Gebouwfunctie

Projectsoort

Projectgrootte

circa 8.190 m2 bvo

Periode

2008 - heden

Medewerkers

Begin maart 2019 is ADS groep begonnen met de nieuwbouw van woonzorgcentrum Marijke Hiem in Heerenveen. Marijke Hiem is één van de locaties van zorgorganisatie Meriant. Meriant verleent zorg aan ouderen en kwetsbaren, die voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben.

De nieuwbouw is geschikt voor kleinschalige zorg voor ouderen met een intensieve zorgbehoefte. Het centrum omvat 10 woongroepen met totaal 94 wooneenheden en een afzonderlijk restaurant. Er zijn per woongroep centrale voorzieningen - zoals een gemeenschappelijke woonkamer - aanwezig en er is veel aandacht voor de tuinen binnen het complex. Iedere tuin kent zo zijn eigen thema.

ZRi heeft voor dit project het akoestisch advies verzorgd. Eén van de ambities van Meriant is de toekomstwaarde van het gebouw, waarbij de aanpasbaarheid van het gebouw een grote rol speelt. Het gebouw moet hierbij dusdanig zijn ontworpen dat het in de toekomst eenvoudig tot individuele woningen kan worden getransformeerd.

Een belangrijk aspect hierbij is de interne geluidisolatie. Hinder van (loop)trillingen, pratende mensen en muziek moet ook bij deze gebruiksfunctie met een andere gebouwindeling in voldoende mate worden voorkomen. Vooral de constructie speelt een belangrijke rol bij het beperken van hinder. Het is daarom noodzakelijk om dit vooraf te realiseren, zodat de bouwkundige eigenschappen hier al op zijn afgestemd. Naast de interne geluidisolatie hebben wij advies uitgebracht over de ruimteakoestiek in diverse ruimten en de geluidwering van de gevel.

Bovendien hebben wij tevens aan de hand van een quickscan de brandveiligheid van het gebouw in kaart gebracht. Met ons advies wordt zo een veilig en comfortabel gebouw gerealiseerd.

Bron afbeeldingen: Gortemaker Algra Feenstra.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken