ZRi

HUB50 Landelijk Politiehub Van Deventerlaan Utrecht

  • pdu2101 - Politie Deventerlaan HUB50/Render 2.png
  • pdu2101 - Politie Deventerlaan HUB50/Render 1.jpg
  • pdu2101 - Politie Deventerlaan HUB50/Render 3.png

Opdrachtgever

de Politie

Architect

HofmanDujardin

Diensten

Bouwfysica-Bouwtechniek
Akoestiek, Bouwfysica, Bouwkundig advies, Brandveiligheid

Gebouwfunctie

Projectsoort

Projectgrootte

circa 21.000 m2 bvo

Periode

2021 - 2022

Medewerkers

Het voormalige gebouw van Mercedes-Benz uit 2003 is gerenoveerd en getransformeerd tot een kantoorgebouw voor de politie, HUB50. Het gebouw wordt gebruikt voor ontmoeten, bezoeken, overleggen en samenwerken. ZRi heeft geadviseerd over bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid.

Brandveiligheid
Het was de wens van de gebruikers om ter plaatse van de kantoorvleugels een hogere bezetting mogelijk te maken dan waarop het gebouw in de bestaande situatie was ingericht. Hiervoor hebben we de verschillende mogelijkheden onderzocht en aan de hand van ontruimingsberekeningen aangetoond dat de bezetting van de kantoorvleugels daadwerkelijk verdubbeld kon worden. Bij de ontruiming van het gebouw hebben we ook rekening gehouden met de verschillende bewakingszones van de Politie. Daarnaast hebben we in goede samenwerking met de brandweer ervoor gezorgd dat het gebouw een veilige plek biedt aan de gebruikers.

Bouwfysica en akoestiek
We hebben gezorgd voor een gebouw met een prettig klimaat. Daarvoor hebben wij voor gezorgd met een uitgekiend bouwfysisch ontwerp. Als onderdeel daarvan hebben wij advies gegeven over de daglichttoetreding en de zoninstraling in de verschillende verblijfsruimten.

Voor het akoestisch ontwerp van het gebouw hebben we advies gegeven over de geluidisolatie rondom de verschillende verblijfsruimten en de ruimteakoestiek in de kantoorruimtes. Voor de multifunctionele ruimte hebben we inzichtelijk gemaakt welke voorzieningen getroffen kunnen worden om aan verschillende kwaliteitsniveaus te voldoen. Voor de studio is een doos-in-doos-constructie gerealiseerd, om ervoor te zorgen dat daar in stilte een uitzending kan worden opgenomen.

Duurzaamheid
Ten slotte hebben we advies gegeven over de duurzaamheid van het gebouw. We hebben de bestaande thermische isolatie en luchtdichtheid van de gebouwschil inzichtelijk gemaakt. We hebben met deze gegevens een energieprestatieberekening opgesteld aan de hand waarvan een ambitieniveau is vastgesteld. Uiteindelijk is ervoor gekozen om BENG+ te realiseren, oftewel beter dan de Bouwbesluiteisen voor een nieuw gebouw.

We kijken terug op een mooi project, waarin alle betrokkenen hard gewerkt hebben aan het resultaat. Wij wensen de Politie veel plezier in hun pand.

In samenwerking met Turner & Townsend, HofmanDujardin, JVZ Ingenieurs, Dura Vermeer en Halmos Adviseurs.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken