ZRi

Nieuwe ambulancepost voor Amsterdam UMC

  • Ambulancepost Amsterdam UMC/Ambulancepost Amsterdam UMC Locatie AMC - Copyright Wiegerinck.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 1.400 m2 bvo

Periode

2000 - 2023

Medewerkers

De nieuwe ambulancepost van Amsterdam UMC krijgen krijgt een nieuw onderdak. De nieuwe post is een langwerpige gebouw met twee bouwlagen. Het biedt een ononderbroken ruimte aan 20 ambulances. Naast de ruimte voor de ambulances bevat het gebouw ook een wasplaats voor de ambulances, werkplekken voor het ondersteunende kantoorpersoneel, een fietsenstalling voor medewerkers en diverse facilitaire ruimtes. Er is een keuken en een prettige, gezamenlijke woonruimte waar het ambulancepersoneel elkaar kunnen ontmoeten of juist even alleen kunnen zijn. Ook kunnen ze even naar buiten op de verdieping, waar een buitenruimte is gerealiseerd. 

Advies ZRi
De ambulancepost is met een smalle strook gescheiden van de energiecentrale. De strook wordt gebruikt voor onderhoud aan de energiecentrale en bevoorrading van de ambulancepost.

ZRi heeft advies gegeven over bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid. Vanwege de nabijheid van de energiecentrale is extra aandacht geschonken aan de brandveiligheid. In overleg met de betrokken partijen zijn extra voorzieningen opgenomen om een eventuele calamiteit in één van beide gebouwen te beheersen. Zo is de achtergevel van de ambulancepost bijvoorbeeld extra brandwerend gemaakt. Daarmee wordt voorkomen dat brand in de energiecentrale voortijdig overslaat naar de ambulancepost en andersom.
Ook hebben we in het ontwerpteam intensief gewerkt aan de energiezuinigheid van het gebouw. Door ons is met berekeningen aangetoond dat de met elkaar bedachte maatregelen leiden tot een duurzaam gebouw

Het ontwerpteam bestond, naast ZRi, uit Wiegerinck Architecten, Galjema en Archimedes Bouwadvies. De uitvoering was in handen van Kwakkenbos.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken