ZRi

Ontwikkeling Noordelijk Havenhoofd, Scheveningen

  • Volker Wessels Brandv. Scheveningen/plattegrond.jpg

Opdrachtgever

Volker Wessels Vastgoed

Architect

DAVL Studio, Queeste Architecten, Team V Architecten

Diensten

Bouwfysica-Bouwtechniek
Brandveiligheid

Gebouwfunctie

Projectsoort

Projectgrootte

circa 50.000 m2 bvo

Periode

2017 - 2022

Medewerkers

De herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd te Scheveningen, het gebied rondom de Visafslagweg, is gestart. De plannen worden gefaseerd uitgevoerd. Aan de hand van een gezamenlijke plan van het Viscluster, met ondernemers uit het gebied, de gemeente Den Haag, VolkerWessels Vastgoed wordt dit gebied opnieuw ingericht met verschillende recreatie-, hotel-, werk-, sport- en leisure-faciliteiten.

Brandveiligheid
ZRi voert in dit project advieswerkzaamheden uit over de brandveiligheid van de verschillende deelprojecten:
-  een parkeergarage met bijna 1000 parkeerplaatsen, die geïntegreerd wordt in het duinlichaam.
-  op de parkeergarage komen, bovenop het duin en uitziend over het strand, verschillende duinpaviljoens met kantoren, sport en horeca.
-  in het verlengde daarvan, aan de strandboulevard, een strook met recreatie-appartementen.
-  aan de Scheveningse zijde een hoger gebouw met in de onderste bouwlagen winkel-, horeca-, vergader- en expositieruimten en daarboven een tweetal torens met hotel- en recreatie- appartementen.

Het vernieuwde duingebied wordt straks een ontmoetingsplek met uitzicht over boulevard en strand.

De bouw zal enige jaren duren. Het streven is om in 2022 alles nieuw en gereed te hebben.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken