ZRi

International School of Amsterdam - Amstelveen

  • International school of Amsterdam/International School of Amsterdam 1.jpg
  • International school of Amsterdam/International School of Amsterdam 2.jpg
  • International school of Amsterdam/International School of Amsterdam 4.jpg
  • International school of Amsterdam/International School of Amsterdam 5.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 7.000 m2 bvo

Periode

2013 - 2014

Medewerkers

De International School of Amsterdam biedt, anders dan gebruikelijke Nederlandse scholen, onderwijs aan kinderen van iedere leeftijd tot en met negentien jaar. Het schoolgebouw bevat zowel kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Verschillende delen van het gebouw zijn dus bestemd voor verschillende doelgroepen, wat bepalend is voor de functie van en gebruikerswensen voor verschillende gebouwdelen.

Bij de uitbreiding in 2014 zijn onderwijsruimten, spreek- en kantoorruimten, bijeenkomstruimten (aula’s) en facilitaire ruimten bijgebouwd. ZRi heeft voor deze uitbreiding geadviseerd over bouwfysica en akoestiek, brandveiligheid, en installatietechniek. Duurzaamheid en energie kwamen hierbij ook aan de orde: de opdrachtgever had als ambitie BREEAM Excellent te zijn. ZRi heeft haar adviezen afgestemd op onder meer deze ambitie en de veelvoud aan gebouwfuncties en gebruikerswensen.

Aan het begin van de uitvoeringsfase heeft ZRi in samenwerking met de architect en constructeur de uitvoerende partijen begeleid bij de uitwerking tot een uitvoeringsgereed ontwerp.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken