ZRi

Andreasschool Voorhout

  • UitbreidingAndreas202211 1 KOW architecten.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 280 m2 bvo

Periode

2020 - 2022

Medewerkers

Hoe onze adviesdisciplines bouwmanagement en bouwfysica samenkomen in één project
De Andreasschool aan de Rembrandtlaan in Voorhout is vier nieuwe lokalen en een nieuw leerplein rijker. Namens Sophia Scholen waren wij als adviseur bij dit project betrokken. Wij waren betrokken als bouwmanager en gaven advies op het gebied van akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid.

Toekomstbestendig ontwerp
In 2014 is het schoolgebouw voor de Andreasschool toekomstbestendig ontworpen en daarmee constructief voorbereid op een uitbreiding. Het schoolgebouw bood met 11 lokalen voldoende ruimte aan ca. 275 kinderen, een BSO en kinderopvang. Inmiddels is het aantal leerlingen gestegen, waardoor het oorspronkelijke gebouw te klein was geworden en de leerlingen deels werden opgevangen op een clusterlocatie. De uitbreiding met 4 lokalen en een leerplein is nu gerealiseerd.

ZRi als bouwmanager en adviseur akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid
ZRi is als huisvestingsadviseur en bouwmanager betrokken geweest. Het ontwerp van de uitbreiding inclusief alle bijbehorende installaties is dusdanig doorgezet dat de Andreasschool een ‘0-op-de-meter’-gebouw is gebleven. Gedurende de uitvoeringswerkzaamheden is er veel aandacht geschonken aan veiligheid en geluidsoverlast. Zo hebben wij ervoor gezorgd dat de uitbreiding en de vervanging van de installaties op een veilige manier plaatsvond. Ook was de school tijdens de werkzaamheden in gebruik en is er gelet op geluidsoverlast. Dit alles is gerealiseerd in nauw overleg met de aannemer en de school.

Alle 12 groepen hebben nu een licht lokaal, een aula als hart van de school en een groot leerplein. Het gebouw sluit geheel aan bij de visie op goed onderwijs. We zijn blij dat we ons steentje konden bijdragen aan dit mooie project.

Meer weten?
Benieuwd naar meer informatie over dit project? Vraag het aan Gijsbert van Langeveld of Anika Haak.

Samenwerking
Dit project is gerealiseerd in een fijne samenwerking met HLTsamen, Sophia Scholen, KOW Architecten, Fore Installatie Adviseurs, Constructiebureau Bogaards, Interplan Bouwsupport B.V. en Bouwbedrijf Huurman Leiden B.V.  

Foto: KOW Architecten

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken