ZRi

Greswarenfabriek - Reuver

 • Greswarenfabriek Reuver/IMG-20190911-WA0008.jpg
 • Greswarenfabriek Reuver/IMG-20190911-WA0009.jpg
 • Greswarenfabriek Reuver/Greswarenfabriek-Reuver-(beeld-ZRi)1.jpg
 • Greswarenfabriek Reuver/Greswarenfabriek-Reuver-(beeld-ZRi)3.jpg

Opdrachtgever

HEVO

Architect

JanssenWuts architecten

Diensten

Bouwfysica-Bouwtechniek
Akoestiek, Bouwfysica, Brandveiligheid

Gebouwfunctie

Projectsoort

Periode

2017 - 2019

Medewerkers

Samen met Klictet installatieadvies en beheer hebben wij gewerkt aan de herbestemming van een Greswarenfabriek tot een VMBO-school. In de regio waar deze fabriek staat is in het verleden veel industrie geweest rondom de productie van greswaren. De grondstoffen voor gresproducten zijn in deze regio volop aanwezig. Met de komst van alternatieven, is deze industrie in de loop der jaren in verval gekomen en zijn veel van deze voor de regio karakteristieke gebouwen verdwenen. Om die reden is aan de fabriek in Reuver een monumentale status toegekend. Het gebouw is de afgelopen jaren in verval geraakt waardoor het goed is dat er een herbestemming heeft plaats gevonden.

Bij de herbestemming van een monument is het van belang dat zo min mogelijk authentieke details verloren gaan, maar ook dat de oude functie van het gebouw zichtbaar blijft. De nieuwe functie, waarin ook praktijkonderwijs wordt gegeven, sluit hier goed bij aan.

Enkele bijzondere punten van dit project:

 • In de oude fabriek wordt ten behoeve van de school een werkplaats met diverse houtbewerkingsmachines gerealiseerd. De machines produceren een hoog geluidniveau;
 • In de school wil de gebruiker zo veel mogelijk openheid (dus zo min mogelijk binnenwanden);
 • De bestaande vloeren zijn in historische zin waardevol, waardoor deze niet aangetast mogen worden;
 • De brandwerendheid van de vloeren is beperkt.

De bovenstaande bijzonderheden leiden tot een aantal bouwfysische en brandtechnische uitdagingen:

 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de brandveiligheidseisen niet de openheid van het gebouw beperken en de monumentale vloeren aantasten?
 • Hoe zorgen we ervoor dat het geluid van de werkplaats zich niet door het hele gebouw verplaatst?
 • Hoe kunnen we de ervaring van de akoestiek in de toekomstige situatie in het ontwerptraject tastbaar maken voor de toekomstige gebruikers?

Oplossingen van ZRi:

 • We hebben een verticale brandcompartimentering toegepast waardoor de vloeren geen brandwerende eigenschappen hoeven te hebben (integraliteit met constructief ontwerp);
 • De verticale brandscheidingen liggen op logische plaatsen in het gebouw (ter plaatse van bestaande constructieve wanden). Er hoeven dus geen nieuwe wanden gemaakt te worden voor brandveiligheid (integraliteit met constructief en architectonisch ontwerp);
 • De brandscheidingen vallen samen met de geluidscheidingen, waardoor het geluid van de werkplaats beperkt blijft tot een afgebakend gebied in de school (efficiëntie);
 • Door de toepassing van verticale compartimenten realiseerden wij ondanks vrij grote compartimenten korte loopafstanden. Bij brand is het gebouw snel ontruimd waardoor de kans op slachtoffers geminimaliseerd is (efficiëntie).
 • Doordat we te maken hebben met een bestaand (monumentaal) gebouw is het niet mogelijk op alle plaatsen te voldoen aan nieuwbouweisen. Om de nieuwe gebruikers een idee te geven van de toekomstige situatie, hebben wij in het bestaande gebouw van de school (andere locatie) plekken aangewezen waar een vergelijkbaar geluidniveau optreedt (communicatie met gebruikers).

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken