ZRi

Kievitshorst Beneluxlaan Tilburg

  • Kievitshorst Beneluxlaan Tilburg/kiviet.png
  • Kievitshorst Beneluxlaan Tilburg/Kievithorst Tilburg.png

Projectsoort

Projectgrootte

circa 15.750 m2 bvo

Periode

2019 - heden

Medewerkers

Weg met oud – in met nieuw

De Kievitshorst is waarschijnlijk het oudste verpleeghuis van Tilburg. De Kievitshorst staat sinds 1963 op de hoek van de Beneluxlaan en de Baden Powelllaan, op de kop van het Westerpark. Het complex wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De Kievitshorst krijgt een geheel nieuw concept: leven op de begane grond en boven wonen. Op de begane grond komt onder andere een restaurant, verschillende activiteitenruimtes en mogelijk eerstelijnsvoorzieningen als een fysiotherapeut.

ZRi heeft veel kennis van en ervaring met het ontwerpen van woonzorginstellingen. Dit project was ons dus op het lijf geschreven. Projectleider Anika Haak vertelt over de werkzaamheden van ZRi:  

"Een woonzorginstelling brengt extra uitdagingen met zich mee wat betreft brandveiligheid. We moeten verder kijken dan alleen het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit gaat namelijk uit van zelfredzame personen, maar in een woonzorginstelling is dit niet altijd het geval. Hoe hebben we dit aangepakt? We hebben een check gedaan op het vluchtconcept op basis van het specifiek document “Handreiking 7.11a voor toezichthouders”. Dit is een handreiking waarin staat omschreven hoe bepaald kan worden of de benodigde ontruimingstijd korter is dan de beschikbare ontruimingstijd. We hebben het ontwerp zodanig geoptimaliseerd dat er voldoende tijd is voor ontruiming. Dat is niet alleen een technisch vraagstuk, maar heeft ook organisatorische componenten. Zo hebben we ook rekening gehouden met de personele bezetting en de zelfredzaamheid van personen. 

Verder hebben we gekeken naar de passende gebruiksfunctie voor de verschillende bouwdelen. Vanuit het Bouwbesluit mag de gebouweigenaar zelf kiezen welke functie een gebouw krijgt, maar deze functie moet natuurlijk wel passen bij het gebruik van het gebouw. Wij hebben onze opdrachtgever inzicht gegeven in de verschillende eisen die van toepassing zijn op een woonfunctie (met zorg) of een gezondheidszorgfunctie. Wat is het verschil tussen een woon- en gezondheidszorgfunctie? Het belangrijkste verschil is dat bij een woonfunctie de brandveiligheidsvoorzieningen voornamelijk bouwkundig worden opgelost en bij een gezondheidszorgfunctie installatietechnisch van aard zijn. Door dit inzichtelijk te maken aan de opdrachtgever, is de juiste gebruiksfunctie gekozen.

Uiteindelijk is er voor gekozen om één bouwdeel een woonfunctie te geven en het andere bouwdeel een gezondheidszorgfunctie. Dit had echter ook gevolgen voor de andere aspecten. Voor een gezondheidszorgfunctie gelden er namelijk beperktere eisen aan de geluidisolatie, daglichttoetreding en spuiventilatie dan bij een woonfunctie. Met onze kennis en kunde hebben wij de opdrachtgever geadviseerd over het aan te houden eisenniveau en een zorgvuldige uitwerking daarvan. Zodoende is een goed kwaliteitsniveau gerealiseerd, passend bij het gebruik.”

Kortom, een project met verschillende uitdagingen, waarin wij met passende oplossingen een veilig en comfortabel gebouw ontworpen hebben.

Het woonzorgcentrum wordt in 2023 afgerond en opgeleverd. Het ontwerpteam bestaat uit bouwmanagement Oostelbos Van den Berg, installatieadvies Klictet, architectenbureau Visser en Bouwman en constructeur Goudstikker-de Vries.

Beeld: architectenbureau Visser en Bouwman

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken