ZRi

Rijkskantoor - Utrecht

  • Rijkskantoor - Utrecht/Rijkskantoor Utrecht.jpg
  • Rijkskantoor - Utrecht/Rijkskantoor Utrecht 6.jpg
  • Rijkskantoor - Utrecht/Rijkskantoor Utrecht 2.jpg
  • Rijkskantoor - Utrecht/Rijkskantoor Utrecht 4.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 6.000 m2 bvo

Periode

2018 - heden

Medewerkers

Aan de St. Jacobsstraat 200 in Utrecht wordt de nieuwe huisvesting gerealiseerd voor de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie). Studio Nuy Van Noort heeft een ontwerp voor de transformatie van dit gebouw gemaakt. Daarbij staat het vergroten en uitwisselen van kennis, het bevorderen van communicatie en het stimuleren van samenwerken centraal. Het gebouw bestaat uit zeven bouwlagen waaronder een parkeergarage van twee verdiepingen.

ZRi heeft geadviseerd over bouwfysicaakoestiek en brandveiligheid. Hierbij zijn naast de eisen uit het Bouwbesluit de eisen uit het Programma van Eisen (PvE) gehanteerd. Dat PvE is door het Rijksvastgoedbedrijf opgesteld. De focus in dat PvE lag op comfort. Allereerst zijn we nagegaan wat het comfortniveau is van het bestaande pand. Hiervoor hebben we onder andere geluidmetingen uitgevoerd. Daarbij hebben we de geluidisolatie van de bestaande wanden en vloeren en de nagalmtijd van de ruimtes gemeten. Daarnaast zijn we het gemeentearchief ingedoken om de locaties van de brandscheidingen in de bestaande situatie te kunnen bepalen. Met deze informatie als uitgangspunt hebben we geadviseerd over de benodigde voorzieningen om tot een optimaal comfortniveau te komen.

De akoestiek in het open werkplekconcept verdiende speciale aandacht. Op ons advies zijn de ontmoetings- en overlegplekken in gesloten ruimtes gesitueerd. Daardoor kan er overlegd worden zonder dat dit hinder veroorzaakt op de werkplekken. Deze gesloten ruimtes worden tussen de clusters van stilte-werkplekken geplaatst. Daarmee zorgen deze voor afscherming van de verschillende clusters. De overdracht van direct geluid tussen de clusters wordt zo voorkomen. Daarnaast heeft de architect een meubel ontworpen met opbergruimte en belplekken/coupé zitjes, wat voor een verdere verbetering van de akoestiek zorgt. Ook is op ons advies op strategische vlakken extra geluidabsorptie toegepast. Aan de hand van een simulatie hebben we die posities bepaald. Met het geheel aan maatregelen is een comfortabele ruimteakoestiek gerealiseerd.

Naar verwachting wordt het gebouw in 2020 opgeleverd.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken