ZRi

Brede School Snijdelwijk - Boskoop

  • Brede School Snijdelwijk - Boskoop/Brede School Snijdelwijk - Boskoop 1.jpg
  • Brede School Snijdelwijk - Boskoop/Brede School Snijdelwijk - Boskoop 2.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 4.100 m2 bvo

Periode

2010 - 2012

Medewerkers

In het kader van de nieuwbouw van Brede School Snijdelwijk heeft ZRi diverse aanbestedingsprocedures uitgevoerd. Dit begon met de aanbesteding van de architectuuropdracht. Aansluitend daarop heeft ZRi ook de installatie- en constructie-adviesopdracht aanbesteed, waarna de aanbesteding van de uitvoeringsopdracht volgde.

Onze uitwerking van de aanbesteding voor de architectuuropdracht heeft een vermelding gekregen in de publicatie ‘Zo kan het ook! Best practices architectenselectie’ van Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden. De vermelding is onder meer te danken aan de laagdrempelige criteria, die het voor veel architecten mogelijk hebben gemaakt om deel te nemen aan de procedure.

Voor de uitvoeringsopdracht heeft ZRi een passende bouworganisatiestrategie ontwikkeld. Hierbij voert de aannemer niet alleen het ontwerp uit, maar helpt hij ook bij het ontwerpen en bij het beheer van het gebouw. Zo is zijn betrokkenheid gegarandeerd en kan zijn kennis worden gebruikt om het ontwerp te optimaliseren.

Techniek
Naast het verzorgen van de bouworganisatiestrategie en de aanbestedingsprocedures, hebben wij ook geadviseerd over bouwfysica, akoestiek, duurzaamheid en brandveiligheid. Een bouwfysisch en akoestisch goed gebouw draagt bij aan de prestaties van leerlingen en leraren. Zo is het bijvoorbeeld zaak om voldoende (maar niet te veel) daglicht in de lokalen toe te laten. Leerlingen en leraren moeten elkaar goed kunnen verstaan en zo min mogelijk last hebben van bijvoorbeeld schuivende stoelen uit een naastliggend klaslokaal.

Qua duurzaamheid hebben we geadviseerd over de manieren om te voldoen aan de hoge duurzaamheidsambities. Wat brandveiligheid betreft heeft ZRi bijgedragen aan het brandveiligheidsconcept. Hierin zijn bijvoorbeeld vluchtroutes en brandcompartimenten omschreven. Daarnaast is er in het brandveiligheidsconcept rekening gehouden met de krap bemeten locatie en de dichtbijgelegen hogedrukgasleiding. Zo is onder meer met ZRi's advies een duurzaam, veilig en gebruiksvriendelijk schoolgebouw gerealiseerd.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken