ZRi

Universiteitskwartier Oudemanhuispoort – UvA Amsterdam

  • Universiteitskwartier OMHP - UvA Amsterdam/oudemanhuispoort-dirkgillissen-72.jpg.jpeg
  • Universiteitskwartier OMHP - UvA Amsterdam/IMG_20190925_144346.jpg
  • Universiteitskwartier OMHP - UvA Amsterdam/IMG_20190925_142759.jpg
  • Universiteitskwartier OMHP - UvA Amsterdam/IMG_20190925_122020.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 18.000 m2 bvo

Aantal

1

Periode

2019 - heden

Medewerkers

De binnenstad van Amsterdam is de geboortegrond van de Universiteit van Amsterdam. Die geschiedenis gaat met de oprichting van het Athenaeum Ilustre terug tot het jaar 1632. Bijna 150 jaar geleden werd het Athenaeum omgevormd tot universiteit. Met zeven faculteiten en meer dan veertigduizend studenten is de Universiteit van Amsterdam de grootste universiteit van Nederland.

Binnengasthuisterrein
De Universiteit van Amsterdam stoot de komende jaren verspreid over de stad tientallen gebouwen af en clustert alle faculteiten op vier goed geoutilleerde campussen. De opleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen krijgen een plek in het Universiteitskwartier, de vierkante kilometer tussen de Oudezijds Achterburgwal, Oude Hoogstraat, Kloveniersburgwal, Oude Turfmarkt en de Nieuwe Doelenstraat. Het Binnengasthuisterrein zal daarnaast ruimte bieden aan andere functies, zoals universiteitsbibliotheek, museum en congresfaciliteiten. Ook krijgen het college van bestuur en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen betere huisvesting.

Oudemanhuispoort
De renovatie en vernieuwing van gebouwencomplex Oudemanhuispoort (18.000 m2 bvo) is één van de belangrijkste projecten in die huisvestingsoperatie. In de loop der jaren zijn de verschillende bouwdelen aan elkaar gekoppeld, waardoor een onoverzichtelijke aaneenschakeling van historische en nieuwe gebouwen is ontstaan. De routing is onduidelijk en de uitstraling van het geheel doet onvoldoende recht aan de monumentale waarde van de oudste gebouwen. Om een veelheid aan representatieve kantoren, vergaderruimten, college- en onderwijszalen, studieplekken en een fietsenkelder te kunnen realiseren, is een omvangrijke interne verbouwing nodig. Enkele nieuwere gebouwdelen worden verwijderd en herbouwd. Daarnaast is sprake van restauratie en modernisering van de historische gebouwen.

Duurzame campussen
Nieuwbouw en renovatie valt samen met de dringende wens van het universiteitsbestuur om de campussen verder te verduurzamen. In 2040 wil de Universiteit van Amsterdam voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Dit betekent dat het gebruik van gas en elektra, inclusief het verbruik van alle apparatuur, omlaag moet naar minder dan 70 kWh per m2 per jaar. Om dat doel te behalen moet het energieverbruik met 65% omlaag en worden gebouwen aardgasvrij gemaakt. Ook wil de universiteit voor een deel voorzien in de eigen energiebehoefte.

Monumentale panden
ZRi geeft bij de renovatie en vernieuwing van gebouwencomplex Oudemanhuispoort advies op gebied van bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid. De grootste uitdaging ligt bij de aanpak van de vele monumentale panden. Die gebouwen zijn niet gemakkelijk te verduurzamen. Wij doen vooraf uitgebreid onderzoek naar bijvoorbeeld de invloed van isolatiemaatregelen op de oorspronkelijke houten constructies. Het isoleren van gevels en daken aan de binnenzijde van de gebouwen – de buitenschil wordt in ere hersteld – zal leiden tot een verandering van het microklimaat. Die verandering mag echter niet leiden tot aantasting van de oorspronkelijke bouwwerken. Mede daarom zullen ademende materialen worden toegepast.

ZRi werkt voor dit project samen met de Architecten Cie., 1meter98 Architecten, Halmos adviseurs, Aronsohn Raadgevende adviseurs en bbn adviseurs.

Meer informatie over gebouw BG5, een ander complex op het Universiteitskwartier, zie hier.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken