ZRi

Stafgebouw Antoni van Leeuwenhoek

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) in Amsterdam speelt een voorname rol in de zorg voor kankerpatiënten en het doen van wetenschappelijk onderzoek. Toename van het aantal kankerpatiënten en de ontwikkeling van nieuwe behandelvormen maken dat bijna continu sprake is van vernieuwing en uitbreiding van het ziekenhuis en andere faciliteiten. ZRi is vanaf eind jaren negentig partner van het AVL voor advies op het gebied van aanbesteden en contracteren, bouwfysica en bouwtechniek en bouwmanagement, afhankelijk van de bouwopgave.

Nieuwbouw stafgebouw
In 2013 heeft het AVL een nieuw stafgebouw in gebruik genomen. Verhuizing van stafdiensten uit het hoofdgebouw was noodzakelijk om uitbreiding van operatiekamers en poliklieken mogelijk te maken. De nieuwbouw omvat een kantoorpand van vijf bouwlagen met driehonderd werkplekken en overlegruimten. De krappe bouwlocatie, een verdieping met gebouwoverstek over een bestaand gebouw en een relatief korte bouwperiode maakten de nieuwbouw tot een uitdagend project. In de aanbestedingsprocedure kwam Bouwbedrijf Berghege als beste uit de bus, op basis van de criteria tijd, geld en kwaliteit.

ZRi adviseerde AVL over aanbestedingsprocedure, contractvorm en verwerving van de bouwer, adviseerde over bouwfysica, het ontwerp van een brandveilig, gezond, comfortabel en duurzaam kantoorgebouw, en was betrokken bij het bouwmanagement.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken