ZRi

Nieuwbouw Franciscus Gasthuis

  • Franciscus Gasthuis/5.vogelvlucht impressie zuid en oostzijde klein formaat.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 20.000 m2 bvo

Periode

2020 - heden

Medewerkers

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft de ambitie om ook in de toekomst de beste zorg op de juiste plek te bieden. Dit doet het ziekenhuis door zijn zorglocaties in de regio Rotterdam over een reeks van jaren stap voor stap te verbeteren en te vernieuwen. In de zomer van 2023 is een begin gemaakt met de uitvoering van vervangende nieuwbouw direct grenzend aan het Franciscus Gasthuis in Rotterdam Noord.

De ambitieuze plannen - een gebouw van vijf bouwlagen en een bruto vloeroppervlakte van bijna 20.000 m2 - voorzien in de bouw van het nieuwe Spoedplein Rotterdam Noord met een centrale balie voor de Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp, een toekomstbestendig Operatie- en Interventie Centrum en een Vrouw- & Kind Centrum. Om ruimte te vinden voor de nieuwbouw is onder andere het oude poliklinisch operatiecentrum gesloopt.

Het ontwerpteam van a/d Amstel architecten, een toonaangevend architectenbureau in de gezondheidszorg, vindt het belangrijk dat patiënten, bezoekers en medewerkers zich in het ziekenhuis op hun gemak voelen. Er is  gekozen voor een gebouw met veel daglicht en natuurlijke kleuren en materialen; zelfs vanuit de operatiekamers is er zicht op de lucht en het groen buiten.

In de zorg draait het om veilige omstandigheden voor patiënten, medewerkers en bezoekers. ZRi heeft een integraal brandveiligheidsplan opgesteld en adviseert op basis daarvan over de brandveiligheid van het gebouw. Er gaat veel aandacht uit naar patiënt- en medewerkersveiligheid. Ook de aanwezigheid van brandgevaarlijke en brandbare stoffen, zoals medische gassen maakt dat aan bijzondere eisen moet worden voldaan. In nauw overleg met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is uitwerking gegeven aan moderne brandveiligheidsinstallaties, voorzieningen voor de brandweer, beschermde vluchtroutes en een optimale indeling in brandcompartimenten.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken